Visi, Misi dan Objektif

 G1

 VISI

Akademi kontemporari Islam bersepadu berteraskan ilmu, iman, amal dan akhlak.

 MISI

Melahirkan insan holistik melalui kecemerlangan pendidikan Islam bersepadu dan penyelidikan berimpak tinggi demi manfaat masyarakat.

G2
 G3

 OBJEKTIF

    • Menyedia dan melahirkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran berasaskan konsep kesepaduan ilmu.
    • Membentuk generasi yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang berminda glokal dan berupaya mengaplikasi serta menyebar khazanah ilmu berpaksikan al-Quran dan al-Sunnah.
    • Menyumbangkan kepakaran untuk pembangunan negara terutamanya dalam pembentukan dasar dan pelaksanaan program yang bertaraf nasional, serantau dan antarabangsa.