UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI Syariah

 

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)

 

Struktur Penawaran Kursus mengikut Semester

 

Semester  Pertama (Semester Pendek) (10/11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 21062

Pengajian Malaysia II

2

2

PBD 10102

English I

2

3

MPU 23012

Aqidah dan Akhlak

2

4

MPU 23032

Fiqh Ibadat

2

5

QSD 10102

Madkhal Ulum Al-Quran

2

6

KK*  *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Kedua (18/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 12002

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

2

2

DWD 10102

Al-Dakwah Al-Islamiyyah

2

3

SYD 10202

Fiqh Al-Muamalat

2

4

USD 10102

Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2

5

USA 10201

Al-Mantiq

2

6

DWD 11302

Al-Qawaid Al- Arabiyyah

2

7

SYD 10102

Fiqh Al-Ibadat

2

8

SYD 12103

Asas Penulisan Ilmiah

3

9

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum

3

10

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Ketiga (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

USD 10302

Al-Akhlaq wa Al-Tasawwuf

2

2

DWD 10202

Fiqh Al-Sirah

2

3

QSD 10402

Al-Hadith

2

4

QSD 10202

Mustalah Al-Hadith 

2

5

SYD 10302

Fiqh Al-Munakahat

2

6

QSD 10302

Al-Tafsir

2

7

DWD 11402

Al-Qiraah

2

8

SYD 10503

Al-Faraid

3

9

*** ****

Kursus Elektif

2

10

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6/7 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 23052

Tajwid Al-Quran 

2

2

***  ******

Bahasa Asing**

2

3

PBD 10202

English II

2

4

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Kelima (20/21 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 20403

Usul Al-Fiqh I

3

2

SYD 20602

Fiqh Al-Jinayat

2

3

SYD 20702

Pengantar Aplikasi Falak Dalam Ibadat

2

4

DWD 21502

Al-Muhadathah I

2

5

SYD 20802

Tarikh Al-Tasyri’

2

6

SYD 20903

Fiqh Al-Qada’

3

7

SYD 21002

Al-Fiqh Al-Nassi

2

8

DWD 21702

Al-Kitabah wa Al-Ta’bir

2

9

*** *****

Kursus Elektif

2

10

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Keenam (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 21102

Ayat Al-Ahkam

2

2

SYD 21203

Al-Fiqh Al-Muqaran

3

3

SYD 21303

Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah

3

4

SYD 21402

Ahadith Al-Ahkam

2

5

SYD 22003

Usul Al-Fiqh Al- Aliyah

3

6

DWD 21602

Al-Muhadathah II

2

7

DWD 21802

Al-Balaghah

2

8

*** *****

Kursus Elektif

2

9

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum (Berpakej)

1

SENARAI KURSUS BAHASA ASING

PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

PBD 10402 Bahasa Arab Agama

PBD 10502 Bahasa Mandarin

PBD 10602 Bahasa Jepun

PBD 10702 Bahasa Thai

PBD 10802 Bahasa Vietnam

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

ISS 1013

Ayat Ahkam

3

3

ISS 2053

Fiqh Muqaran

3

4

ISS 2063

Qawaid Fiqhiyyah

3

5

ISS 2073

Ahadith Ahkam

3

6

ISS 2083

Usul Fiqh II

3