UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI Pentadbiran Islam

 

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (PENTADBIRAN ISLAM)

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester  Pertama (Semester Pendek) (10/11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 21012

Pengajian Malaysia II

2

2

PBD 10102

English I

2

3

MPU 23012

Aqidah dan Akhlak

2

4

MPU 23032

Fiqh Ibadat

2

5

QSD 10102

Madkhal Ulum Al-Quran

2

6

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Kedua (18/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 12002

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

2

2

DWD 10102

Al-Da’wah Al-Islamiyyah

2

3

SYD 10202

Fiqh Al-Muamalat

2

4

USD 10102

Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2

5

USD 10201

Al-Mantiq

2

6

DWD 11302

Al-Qawa’id Al- Arabiyyah

2

7

SYD 10102

Fiqh Al-Ibadat

2

8

SYD 12103

Asas Penulisan Ilmiah

3

9

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum

3

10

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Ketiga (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

USD 10302

Al-Akhlaq wa Al-Tasawwuf

2

2

DWD 10202

Fiqh Al-Sirah

2

3

QSD 10402

Al-Hadith

2

4

QSD 10202

Mustalah Al-Hadith 

2

5

SYD 10302

Fiqh Al-Munakahat

2

6

QSD 10302

Al-Tafsir

2

7

DWD 11402

Al-Qiraah

2

8

SYD 10503

Al-Faraid

3

9

*** ****

Kursus Elektif

2

10

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6/7 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 23052

Tajwid Al-Quran 

2

2

*** ******

Bahasa Asing**

2

3

PBD 10202

English II

2

4

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Kelima (20/21 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 20403

Usul Al-Fiqh 

3

2

SYA 20102

Pengenalan Pentadbiran Awam

2

3

SYA 20202

Pengurusan Sumber Manusia

2

4

DWD 21502

Al-Muhadathah I

2

5

SYA 20302

Al-Iqtisad Al-Islami

2

6

SYA 20402

Asas-Asas Perakaunan

3

7

SYA 20502

Pengurusan Harta Islam

2

8

DWD 21702

Al-Kitabah wa Al-Ta’bir

2

9

*** *****

Kursus Elektif

2

10

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

Semester  Keenam (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYA 20602

Kerajaan Tempatan

2

2

SYA 20702

Undang-undang Pentadbiran

3

3

SYA 20803

Undang-undang Pentadbiran Hukum Islam di Malaysia

3

4

SYA 20903

Pengantar Ekonomi

2

5

SYA 21003

Nizam Al-Hukm

3

6

DWD 21602

Al-Muhadathah II

2

7

DWD 21802

Al-Balaghah

2

8

*** *****

Kursus Elektif

2

9

KK* *****

Kursus Ko Kurikulum(Berpakej)

1

 

SENARAI KURSUS BAHASA ASING

PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

PBD 10402 Bahasa Arab Agama

PBD 10502 Bahasa Mandarin

PBD 10602 Bahasa Jepun

PBD 10702 Bahasa Thai

PBD 10802 Bahasa Vietnam