UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI Teknologi Maklumat

Diploma Pengajian Islam Dengan Teknologi Maklumat

  1. DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

    

   Struktur Penawaran Kursus mengikut Semester

    

   Semester Pertama (Semester Pendek) (10/11 Kredit)

   BIL

   KOD

   KURSUS

   JAM KREDIT

   1

   MPU 21062

   Pengajian Malaysia II

   2

   2

   PBD 10102

   English I

   2

   3

   MPU 23012

   Aqidah dan Akhlak

   2

   4

   MPU 23032

   Fiqh Ibadat

   2

   5

   QSD 10102

   Madkhal Ulum Al-Quran

   2

   6

   KK ****

   Ko Kurikulum Berpakej

   1

   Semester  Kedua (19/21 Kredit)

   BIL

   KOD

   KURSUS

   JAM KREDIT

   1

   SYD 12002

   Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

   2

   2

   DWD 10102

   Al-Da’wah Al-Islamiyyah

   2

   3

   SYD 10202

   Fiqh Al-Muamalat

   2

   4

   USD 10102

   Al-Aqidah Al-Islamiyyah

   2

   5

   USD 10202

   Al-Mantiq

   2

   6

   DWD 11302

   Al-Qawaid Al- Arabiyyah

   2

   7

   SYD 10102

   Fiqh Al-Ibadat

   2

   8

   *** ****

   Kursus Elektif

   2

   9

   *******

   Kursus Elektif

   2

   10

   KK ****

   Ko Kurikulum Berpakej

   1

   11

   KK ***

   Kursus Ko Kurikulum

   3

   Semester  Ketiga (19/20 Kredit)

   BIL

   KOD

   KURSUS

   JAM KREDIT

   1

   USD 10302

   Al-akhlaq wa Al-tasawwuf

   2

   2

   DWD 10202

   Fiqh Al-Sirah

   2

   3

   QSD 10402

   Al-Hadith

   2

   4

   QSD 10202

   Mustalah Al-Hadith 

   2

   5

   SYD 10302

   Fiqh Al-Munakahat

   2

   6

   QSD 20302

   Al-Tafsir

   2

   7

   DWD 11402

   Al-Qiraah

   2

   8

   DWD 10103

   Pengurusan Teknologi Maklumat Islam

   3

   9

   ******

   Kursus Elektif

   2

   10

   KK ****

   Ko Kurikulum Berpakej

   1

   Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6/7 Kredit)

   BIL

   KOD

   KURSUS

   JAM KREDIT

   1

   MPU 23052

   Tajwid Al-Quran 

   2

   2

   ***  *****

   Bahasa Asing**

   2

   3

   PBD 10202

   English II

   2

   4

   KK ****

   Ko Kurikulum Berpakej

   1

                               

   Semester  Kelima (19/20 Kredit)

   BIL

   KOD

   KURSUS

   JAM KREDIT

   1

   SYD 20403

   Usul Al-Fiqh 

   3

   2

   DWD 21502

   Al-Muhadathah I

   2

   3

   DWD 21702

   Al-Kitabah wa Al-Ta’bir

   2

   4

   ITD 11203

   Pengaturcaraan Komputer

   3

   5

   ITD 11403

   Matematik Diskret

   3

   6

   MMD 11103

   Interaksi Mesin Manusia

   3

   8

   ITD 11303

   Pangkalan Data

   3

   9

   KK ****

   Ko Kurikulum Berpakej

   1

   Semester  Keenam (19/20 Kredit)

   BIL

   KOD

   KURSUS

   JAM KREDIT

   1

   DWD 21602

   Al-Muhadathah II

   2

   2

   DWD 21802

   Al-Balaghah

   2

   3

   ITD 21103

   Statistik dan Kebarangkalian

   3

   4

   ITD 13203

   Analisis dan Rekabentuk Sistem

   3

   5

   ITD 11603

   Pengaturcaraan Web

   3

   6

   MMD 13503

   Pengarangan Multimedia

   3

   7

   ITD 23103

   Bengkel Aplikasi Lanjutan

   3

   8

   KK ****

   Ko Kurikulum Berpakej

   1

    

   **Pelajar DPI (IT) akan mendaftar kursus-kursus Teras Program dengan menggunakan kod yang  ditetapkan oleh FIK walaupun taburan penawaran kursus adalah berbeza

   SENARAI KURSUS BAHASA ASING

   PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

   PBD 10402 Bahasa Arab Agama

   PBD 10502 Bahasa Mandarin

   PBD 10602 Bahasa Jepun

   PBD 10702 Bahasa Thai

   PBD 10802 Bahasa Vietnam