Cetak

Maklumat DPI Teknologi Maklumat

Diploma Pengajian Islam Dengan Teknologi Maklumat

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan modal insan berketrampilan yang boleh menjadi pemangkin pembangunan negara yang mantap dan berketerampilan.

PEO2

Dapat mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pengajian lslam dan teknologi maklumat melalui pendidikan fundamental berasaskan kaedah pengajian semasa.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mantap dalam bidang pengajian lslam dan teknologi maklumat.

PLO2

Mempunyai kemahiran dalam bidang pengajian lslam dan teknologi maklumat

PLO3

Berkebolehan berfikir secara kritis serta memberikan pandangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang pengajian lslam dan teknologi maklumat

PLO4

Menguasai kemahiran berpasukan dan mempunyai nilai etika yang bersesuaian dengan pekerjaan

PLO5

Berupaya melakukan pembelajaran kendiri untuk meneroka dan menyelidik informasi terkini menggunakan kemudahan dan teknologi terkini.

 

 

 

TABURAN PENAWARAN KURSUS

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

Status

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jumlah

Semester

 

I

II

III

IV

V

VI

 
 

1

UBI 1012

English I

2

 

2

           
 

2

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

       

2

     
 

3

UIU 1022

Fiqh  Ibadat

2

 

2

           
 

4

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

 

2

           
 

5

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

           
 

6

UBI 1022

English II

2

       

2

     
 

7

KK ****

Kursus Ko Kurikulum

3

 

3

           

Kursus

8

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

       

0

     

Universiti

9

UMW1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

       

2

     
         

17

             
 

1

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

   

2

         
 

2

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

 

2

         
 

3

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

 

2

         
 

4

IBF 1092

al-Qawaid al-Arabiyyah

2

 

2

         
 

5

IBF 1102

al-Qira'ah

2

 

2

         
 

6

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

 

2

         
 

7

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

   

2

       
 

8

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

 

2

         
 

9

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

   

2

       

Kursus

10

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

   

2

       

Fakulti

11

IBF 1132

al-Kitabah Wa At-Ta'bir

2

   

2

       
 

12

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

   

2

       
 

13

IQF 1072

Tafsir

2

   

2

       
 

14

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

 

2

         
 

15

IUF 1042

Mantiq

2

 

2

         
 

16

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

   

2

       
 

17

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

       

3

   
 

18

IQF 1022

Hadith

2

   

2

       
 

19

IBF 2052

Balaghah

2

   

2

       
 

20

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

       

2

   
         

41

             

Kursus

Program

1

TKF 1023

Pengaturcaraan Awalan 

3

         

3

   

2

TAF 1033

Matematik Diskret

3

       

3

   

3

TKF 1033

Pengaturcaraan Lanjutan

3

         

3

 

4

TMF 1013

Pengarangan Web

3

       

3

   

5

IIS 1013

Etika Pemberitaan dan Media Massa Islam

3

       

3

   

6

TKS 1153

Analisis dan Rekabentuk  Sistem

3

         

3

 

7

TKF 1063

Sistem Pengurusan  Pangkalan Data

3

       

3

   

8

TKF 2083

Pengaturcaraan Web

3

         

3

 

9

TMS 2083

Pengarangan Multimedia

3

         

3

 

10

IIS 1023

Pengurusan Teknologi Maklumat Islam

3

         

3

 

11

TKS 2173

Projek Perisian Berkumpulan

3

           

3

 
       

33

             

Kursus Elektif

1

*** ****

Kursus Elektif

2

2

   

2

       
 

Jumlah Jam Kredit Setiap Semester

   

11

18

20

6

20

18

 
 

Jumlah Jam Kredit

 

93

             
                       
                                         

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

17

Kursus Universiti

18.28

Kursus Fakulti

41

Kursus Fakulti

44.09

Kursus Program

33

Kursus Program

35.48

Kursus Elektif

2

Kursus Elektif

2.15

Jumlah

93

Jumlah

100.00

 

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (Semester Pendek) ( 11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

         

Semester Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa al-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima ( 20 Kredit )

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IIS 1013

Etika Pemberitaan dan  Media  Massa  Islam

3

4

TMF 1013

Pengarangan Web

3

5

TKF 1023

Pengaturcaraan Awalan

3

6

TAF 1033

Matematik Diskret

3

7

TKF 1063

Sistem Pengurusan Pangkalan Data

3

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IIS 1023

Pengurusan Teknologi Maklumat Islam

3

2

TKF 1033

Pengaturcaraan Lanjutan

3

3

TKS 1153

Analisis dan Rekabentuk Sistem

3

4

TKF 2083

Pengaturcaraan Web

3

5

TMS 2083

Pengarangan Multimedia

3

6

TKS 2173

Projek Perisian Berkumpulan

3