UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat DPI AQSA

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL-QURAN DAN AS-SUNNAH)

Semester  Pertama (Semester Pendek) (10/11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 21062

Pengajian Malaysia II

2

2

PBD 10102

English I

2

3

MPU 23012

Aqidah dan Akhlak

2

4

MPU 23032

Fiqh Ibadat

2

5

QSD 10102

Madkhal Ulum Al-Quran

2

6

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Kedua (20/18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 12002

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajian Islam

2

2

DWD 10102

Al-Dakwah Al-Islamiyyah

2

3

SYD 10202

Fiqh Al-Muamalat

2

4

USD 10102

Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2

5

USD 10202

Al-Mantiq                                            

2

6

DWD 11302

Al-Qawaid Al- Arabiyyah

2

7

SYD 10102

Fiqh Al-Ibadat

2

8

SYD 12103

Asas penulisan ilmiah

3

9

KK* *****

Ko Kurikulum

3

10

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Ketiga (19 / 20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

USD 20302

Al-akhlaq wa Al-tasawwuf

2

2

DWD 10202

Fiqh Al-Sirah

2

3

QSD 10402

Al-Hadith

2

4

QSD 10202

Mustalah Al-Hadith 

2

5

SYD 20302

Fiqh Al-Munakahat

2

6

QSD 10302

Al-Tafsir

2

7

DWD 11402

Al-Qiraah

2

8

QSD 11303

Aliran-aliran dalam Pentafsiran Al Quran

3

9

SYD 11702

Kursus Elektif(Sejarah Perundangan Islam)

2

10

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Keempat (Semester Pendek ) (6 / 7 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

MPU 23052

Tajwid Al-Quran 

2

2

***  *****

Bahasa Asing**

2

3

PBD 10202

English II

2

4

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Kelima (19/20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

SYD 20403

Usul Al-Fiqh 

3

2

QSD 20803

Manahij al Muhaddithiin

3

3

QSD 20903

Al-Tafsiir Al-Maudhu’ie

3

4

DWD 21502

Al-Muhadathah I

2

5

QSD 21103

Al-Takhrij wa Maktabah Al-Hadith

3

6

QSD 21203

Asaalib Al-Quran

3

7

DWD 21702

Al-Kitabah wa Al-Ta’bir

2

 

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

Semester  Keenam (20/21 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

QSD 20503

Al-Dirasah Al- Nasiyah fi Al-Tafsiir

3

2

QSD 20603

Al-Dirasah Al-Nasiyah fi Al-Hadith

3

3

QSD 20703

Manahij al Mufassiriin

3

4

QSD 21003

Al-Hadith Al-Maudhu’ie

3

5

DWD 21602

Al-Muhadathah II

2

6

DWD 21802

Al-Balaghah

2

7

********

Kursus Elektif (Terbuka)

2

8

********

Kursus Elektif (Terbuka)

2

9

KK* *****

Ko Kurikulum Berpakej

1

 

 

SENARAI KURSUS BAHASA ASING

PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan

PBD 10402 Bahasa Arab Agama

PBD 10502 Bahasa Mandarin

PBD 10602 Bahasa Jepun

PBD 10702 Bahasa Thai

PBD 10802 Bahasa Vietnam