UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat ISM Usuluddin

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Memenuhi permintaan calon yang berkelayakan untuk mendalami bidang pengajian Islam pada peringkat ijazah.

PEO2

Menambahkan peluang bidang pengajian Islam agar seimbang dengan lepasan ijazah lain di negara ini.

PEO3

Membantu IPTA untuk menampung penempatan pelajar aliran pengajian Islam yang agak terhad.

PEO4

Mempelbagaikan kaedah penawaran kursus-kursus program ini bagi mempertingkatkan pemahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan masyarakat.

PEO5

Menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh negara bagi sektor awam dan swasta.

  1. Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu   

       dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

(PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pengajian Islam, khususnya bidang Usuluddin

PLO2

Mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan prinsip-prinsip asas Pengajian Islam dalam bidang pengkhususan Usuluddin dalam kehidupan individu dan masyarakat.

PLO3

Menyampaikan ilmu dalam bidang pengkhususan kepada masyarakat.

PLO4

Menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan pengetahuan sains, teknologi maklumat, dan kemasyarakatan dalam bidang pengkhususan Usuluddin

PLO5

Memiliki kemahiran dan tanggungjawab sosial.

PLO6

Mempunyai tahap profesionalisme, nilai, sikap dan tanggungjawab dan beretika sebagai pendakwah.

PLO7

Menguasai pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat.

PLO8

Memiliki kemahiran mengurus dan keusahawanan.

PLO9

Mempunyai kemahiran kepimpinan.

TABURAN PENAWARAN PENAWARAN KURSUS

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN

Status

Bil.

Kod

Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jum

Semester

I

II

III

IV

V

VI

VII

Kursus Universiti

1

UBI 3012

English For Communication I

2

 

2

           

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

 

2

           

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

           

4

*** ****

Ko Kurikulum

3

 

3

           

5

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

 

2

           

6

UBA 3022

Bahasa Arab

2

   

2

         

7

UBI 3022

English For Communication II

2

   

2

         

8

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

   

2

         

9

UIU 3022

Fiqh Islami

2

   

2

         

10

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

   

0

         
       

19

             

Kursus

Fakulti

1

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

   

2

         

2

IBF 3033

Bahasa Arab  (ASP)

3

 

3

         

3

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

   

2

       

4

IBF 3043

Bahasa Inggeris  (ESP)

3

   

3

       

5

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

   

2

       

6

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

     

3

     

7

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

         

3

 
       

18

             

Teras

Pengajian

Islam

1

IQS 3012

Ulum Quran

2

 

2

           

2

IQS 3022

Ulum Hadis

2

 

2

           

3

IDS 3362

Fiqh Sirah

2

 

2

           

4

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

   

1

         

5

IBS 3032

Balaghah

2

   

2

         

6

IUS 3302

Aqidah Islamiyyah

2

   

2

         

7

IUS 3292

Muqaranah al-Adyan

2

   

2

         

8

IBS 3012

Nahu & Maqal I

2

     

2

       

9

IQS 3062

Takhrij al-Hadis

2

     

2

       

10

IUS 3282

Pemikiran Islam Semasa

2

     

2

       

11

IBS 3022

Nahu & Maqal II

2

       

2

     

12

IQS 3041

Hafalan al-Quran II

1

       

1

     

13

ISS 3223

Usul Fiqh

3

       

3

     

14

IXS 4996

Latihan Industri

6

         

6

   

15

IQS 4051

Hafalan al-Quran III

1

           

1

 
       

32

             
 

1

IUS 3263

Mabahith al-Ilahiyyat

3

     

3

       

Teras

Program

2

IUS 3043

Mantiq Klasik

3

       

3

     

3

IUS 3273

Mabahith al-Nubuwwah

3

       

3

     

4

IUS 3083

Falsafah Yunani

3

       

3

     

5

IUS 4313

Mabahith al-Sam'iyyat

3

         

3

   

6

IUS 4202

Kajian Teks Aqidah

2

         

2

   

7

IUS 3053

Falsafah Islam

3

         

3

   

8

IUS 3073

Mantiq Moden

3

           

3

 

9

IUS 4103

Falsafah Akhlak

3

             

3

10

IUS 4163

Tasawuf Perbandingan

3

             

3

11

IUS 4233

Manahij al-Adillah Fi al-Kalam

3

             

3

       

32

             

Elektif

 

*** ****

Kursus Elektif

         

2

5

11

9

 

27

             
 

Jam Kredit Setiap Semester

   

17

20

16

20

19

18

18

 

Jumlah Jam Kredit

128

               

Senarai Kursus Elektif yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Usuluddin

Kursus Elektif

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jumlah Kredit

 

Semester

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

IUE 4073

Haqaiq Tasawuf

3

         

3

   

2

IUE 4083

Falsafah Moden

3

           

3

 

3

IUE 4093

Tashih al-Mafahim al-Islamiyyah

3

           

3

 

4

IUE 4103

Kajian Teks Tasawuf

3

           

3

 

5

IUE 4113

Firaq Islamiyyah

3

             

3

6

IUE 4123

Kajian Ajaran Sesat

3

             

3

7

IUE 4133

Kajian Ilmu Tarekat

3

             

3

8

IUE 4012

Salah Faham Terhadap Islam

2

       

2

2

2

 

9

IUE 4042

Ideologi-ideologi Moden di Malaysia

2

       

2

2

2

 
                     

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

19

Kursus Universiti

14.84

Kursus Fakulti

18

Kursus Fakulti

14.06

Kursus Teras Pengajian Islam

32

Kursus Teras Pengajian Islam

25.00

Kursus Program

32

Kursus Program

23.81

Kursus Elektif

27

Kursus Elektif

21.43

Jumlah

128

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus Mengikut Semester

Semester Pertama (17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBI 3012

English For Communication I

2

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

5

KK* ****

Ko-Kurikulum

3

6

IQS 3012

Ulum Quran

2

7

IQS 3022

Ulum Hadis

2

8

IDS 3362

Fiqh Sirah

2

Semester Kedua (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBA 3022

Bahasa Arab

2

2

UBI 3012

English For Communication II

2

3

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

4

UIU 3022

Fiqh Islami

2

5

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

6

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

7

IBF 3033

Bahasa Arab (ASP)

3

8

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

9

IBS 3032

Balaghah

2

10

IUS 3302

Aqidah Islamiyyah

2

11

IUS 3292

Muqaranah al-Adyan

2

Semester Ketiga (16 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IBF 3043

Bahasa Inggeris (ESP)

3

2

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

3

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

4

ibs 3012

Nahu & Maqal I

2

5

iqs 3062

Takhrij al-Hadis

2

6

ius 3282

Pemikiran Islam Semasa

2

7

IUS 3263

Mabahith al-Ilahiyyat

3

       

Semester Keempat (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

2

IBS 3022

Nahu & Maqal II

2

3

iqs 3041

Hafalan al-Quran ii

1

4

iss 3223

Usul Fiqh

3

5

iUs 3273

Mabahith al-Nubuwwah

3

6

IUS 3083

Falsafah Yunani

3

7

IUS 3043

Mantiq Klasik

3

8

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Kelima (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ixs 4996

Latihan Industri

6

2

iUs 4313

Mabahith al-Sam’iyyat

3

3

iUs 4202

Kajian Teks Aqidah

2

4

IUS 3053

Falsafah Islam

3

5

*** ****

Kursus Elektif

3

6

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

2

iqs 4051

Hafalan al-Quran iIi

1

3

iUs 3073

Mantiq Moden

3

4

*** ****

Kursus Elektif

3

5

*** ****

Kursus Elektif

3

6

*** ****

Kursus Elektif

3

7

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Ketujuh (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IUS 4103

Falsafah Akhlak

3

2

iUs 4163

Tasawuf Perbandingan

3

3

IUS 4233

Manahij al-Adillah Fi al-Kalam

3

4

*** ****

Kursus Elektif

3

5

*** ****

Kursus Elektif

3

6

*** ****

Kursus Elektif

3