UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

Maklumat ISM Dakwah

Ijazah Sarjana Muda (Dakwah) Dengan Kepujian

    1. Objektif Program – Programme Educational Outcome (PEO)

Pusat Pengajian telah menetapkan objektif bagi program  ini adalah seperti berikut :

Objektif Program

(PEO – Programme Educational Outcome)

PEO1

Melahirkan graduan yang dapat menguasai bidang Kemasyarakatan Islam iaitu Dakwah sekaligus mampu menghasilkan pelajar yang berpengetahuan dan berketrampilan.

PEO2

Mendedahkan kepada pelajar tentang keadaan dan situasi di dalam melakukan khidmat nasihat kepada seseorang melalui latihan amali di dalam program ini berbekalkan ilmu Dakwah.

PEO3

Membolehkan pelajar memberi kefahaman Islam kepada masyarakat melalui pendekatan seruan Dakwah Islamiyyah sekaligus menangani permasalahan yang berkaitan dengan sikap manusia. Pemahaman kepada ilmu dakwah amat penting kerana ia merupakan asas menyatupadukan masyarakat.

PEO4

Mendedahkan kepada pelajar kaedah-kaedah menerapan penggunaan cara berdakwah yang berhikmah di dalam amalan harian seperti urusan jual beli, kekeluargaaan, ibadat dan undang-undang disamping mendalami ilmu-ilmu Islam yang lain seperti figh, muamalat,  akidah, tasawuf, tafsir dan sebagainya.

PEO5

Memahirkan pelajar dengan kaedah dan teknik komunikasi berasaskan dakwah Islam yang unggul.

b)Hasil Pembelajaran Program - Programme Learning Outcome (PLO)

Pusat Pengajian telah menetapkan hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar adalah seperti berikut :

Hasil Pembelajaran Program

 (PLO - Programme Learning Outcome)

PLO1

Mampu menunjukkan kebolehan kepimpinan secara berkesan berasaskan pengetahuan dalam bidang Dakwah Islamiyyah.

PLO2

Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan usaha menyeru masyarakat kepada ajaran Islam yang sebenar berbekalkan ilmu naqli dan aqli.

PLO3

Mampu menyesuaikan diri di dalam masyarakat berbilang bangsa dan budaya sekali gus mampu mengambil peluang di dalam bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan, perkhidmatan dan sebagainya.

PLO4

Mampu memainkan peranan sebagai agen pembangunan sumber manusia melalui kaedah teknik bimbingan dengan ilmu teras Islam di dalam sektor awam mahupun swasta.

PLO5

Mampu mengaplikasi pengetahuan yang luas dalam bidang agama khususnya Dakwah lantas mampu menyumbang tenaga dengan lebih berkesan di dalam masyarakat.

TABURAN PENAWARAN KURSUS

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN

                         

Status

Bil.

Kod

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Jum

Semester

 

Kursus

I

II

III

IV

V

VI

VII

 
 

1

UBA 3022

Bahasa Arab

2

   

2

           
 

2

UBI 3012

English For Communication I

2

 

2

             
 

3

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

 

2

             
 

4

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

 

2

             
 

5

UBI 3022

English For Communication II

2

   

2

           
 

6

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

   

2

           
 

7

UIU 3022

Fiqh Islami

2

   

2

           

Kursus

8

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

   

0

           

Universiti

9

KK* ****

Ko Kurikulum

3

 

3

             
 

10

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

 

2

             
         

19

               
 

1

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

   

2

           
 

2

IQF 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

   

2

         
 

3

IBF 3033

Bahasa Arab  (ASP)

3

 

3

           

Kursus

4

IBF 3043

Bahasa Inggeris  (ESP)

3

   

3

         

Fakulti

5

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

   

2

         
 

6

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

     

3

       
 

7

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

         

3

   
         

18

               
 

1

IQS 3012

Ulum Quran

2

 

2

             
 

2

IQS 3022

Ulum Hadis

2

 

2

             
 

3

IDS 3362

Fiqh Sirah

2

 

2

             
 

4

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

   

1

           
 

5

IBS 3032

Balaghah

2

   

2

           

Teras

6

IUS 3302

Aqidah Islamiyyah

2

   

2

           

Pengajian

7

IUS 3292

Muqaranah al-Adyan

2

   

2

           

Islam

8

IBS 3012

Nahu Maqal I

2

     

2

         
 

9

IQS 3062

Takhrij al-Hadis

2

     

2

         
 

10

IUS 3282

Pemikiran Islam Semasa

2

     

2

         
 

11

IBS 3022

Nahu Maqal II

2

       

2

       
 

12

IQS 3041

Hafalan al-Quran II

1

       

1

       
 

13

ISS 3223

Usul Fiqh

3

       

3

       
 

14

IXS 4996

Latihan Industri

6

         

6

     
 

15

IQS 4051

Hafalan al-Quran III

1

           

1

   
         

32

               
 

1

IDS 3013

Fiqh Dakwah  1

3

     

3

         
 

2

IDS 3033

Komunikasi Dan Dakwah

3

     

3

         

Teras

3

IDS 3053

Kajian Teks Dakwah 1

3

       

3

       

Program

4

IDS 3073

Fiqh Dakwah   II

3

       

3

       
 

5

IDS 3083

Bahasa Mandarin I

3

         

3

     
 

6

IDS 4103

Kajian Teks  Dakwah  II

3

         

3

     
 

7

IDS 3043

Psikologi Dakwah

3

         

3

     
 

8

IDS 4123

Bahasa Mandarin II

3

           

3

   
 

9

IDS 4113

Sosiologi Dakwah

3

             

3

 
 

10

IDS 4333

Penulisan Dan Pengucapan Dakwah

3

             

3

 
         

30

               

Kursus Elektif

 

*** ****

Kursus Elektif

27

       

2

5

11

9

 
         

27

               
 

Jam Kredit Setiap Semester

   

17

20

19

18

20

18

15

 
 

Jumlah Jam Kredit

126

                 
                           
                                       

Kursus Elektif yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Dakwah

Kursus Elektif

Bil.

Kod

Nama Kursus

Jumlah Kredit

Semester

Kursus

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

IDE 4513

Gerakan lslam Antarabangsa

3

         

3

   

2

IDE 4523

Gerakan Islam Alam Melayu

3

           

3

 

3

IDE 4533

Salah Faham Terhadap Islam

3

           

3

 

4

IDE 4543

Strategi Dakwah

3

           

3

 

5

IDE 4553

Prinsip Dan Amalan Pengurusan

3

             

3

6

IDE 4563

Dakwah Dan Isu-isu Kontemporari

3

             

3

7

IDE 4573

Pembangunan Komuniti

3

             

3

8

IDE 4112

Kajian Orientalisma & Islam

2

       

2

     

9

IDE 4122

Ulama & Masyarakat

2

         

2

   
 

10

IDE 4042

Dakwah dan Politik Islam

2

           

2

 

Bilangan Jam Kredit

Peratus Jam Kredit

Kursus Universiti

19

Kursus Universiti

15.08

Kursus Fakulti

18

Kursus Fakulti

14.29

Kursus Teras Pengajian Islam

32

Kursus Teras Pengajian Islam

25.40

Kursus Program

30

Kursus Program

23.81

Kursus Elektif

27

Kursus Elektif

21.43

Jumlah

126

Jumlah

100.00

Struktur Penawaran Kursus Mengikut semester

Semester Pertama (17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBI 3012

English For Communication I

2

2

UIT 3012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

3

UIU 3012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UMW 3012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

5

KK* ****

Ko-Kurikulum

3

6

IQS 3012

Ulum Quran

2

7

IQS 3022

Ulum Hadis

2

8

IDS 3362

Fiqh Sirah

2

Semester Kedua (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UBA 3022

Bahasa Arab

2

2

UBI 3012

English For Communication II

2

3

UIE 3012

Hubungan Etnik

2

4

UIU 3022

Fiqh Islami

2

5

UIQ 3010

Talaqqi Quran (Audit)

0

6

IQF 3072

Ilmu Wahyu & Kemasyarakatan

2

7

IBF 3033

Bahasa Arab (ASP)

3

8

IQS 3031

Hafalan al-Quran I

1

9

IBS 3032

Balaghah

2

10

IUS 3302

Aqidah Islamiyyah

2

11

IUS 3292

Muqaranah al-Adyan

2

Semester Ketiga (19 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IBF 3043

Bahasa Inggeris (ESP)

3

2

IDF 3012

Kepimpinan Islam

2

3

iqf 3082

Ilmu Wahyu & Sains

2

4

ibs 3012

Nahu & Maqal I

2

5

iqs 3062

Takhrij al-Hadis

2

6

ius 3282

Pemikiran Islam Semasa

2

7

IDS 3013

Fiqh Dakwah I

3

8

IDS 3033

Komunikasi dan Dakwah

3

Semester Keempat (17 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 3013

Metodologi Penyelidikan

3

2

IBS 3022

Nahu & Maqal II

2

3

iqs 3041

Hafalan al-Quran ii

1

4

iss 3223

Usul Fiqh

3

5

IDS 3053

Kajian Teks Dakwah I

3

6

IDS 3073

Fiqh Dakwah II

3

7

IDE 4112

Kajian Orientalisma & Islam

2

Semester Kelima (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ixs 4996

Latihan Industri

6

2

IDS 3083

Bahasa Mandarin I

3

3

IDS4103

Kajian Teks Dakwah II

3

4

IDS 3043

Psikologi Dakwah

3

5

IDE 4513

Gerakan lslam Antarabangsa

3

6

IDE 4122

Ulama & Masyarakat

2

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 4043

Latihan Ilmiah

3

2

iqs 4051

Hafalan al-Quran iIi

1

3

IDS 4123

Bahasa Mandarin II

            3

4

IDE 4523

Gerakan Islam Alam Melayu

3

5

IDE 4533

Salah Faham Terhadap Islam

3

6

IDE 4543

Strategi Dakwah

3

7

IDE 4042

Dakwah dan Politik Islam

2

Semester Ketujuh (15 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IDS 4113

Sosiologi Dakwah

3

2

iDs 4333

Penulisan dan Pengucapan Dakwah

3

3

IDE 4553

Prinsip Dan Amalan Pengurusan

3

4

IDE 4563

Dakwah Dan Isu-isu Kontemporari

3

5

IDE 4573

Pembangunan Komuniti

3