UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami

Logo WebFKI 3

PERMOHONAN FRGS 2014

PERMOHONAN FRGS – BARU 2014 (BELUM LULUS)            
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Klasifikasi Projek No. Geran Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Pembinaan Kerangka Komprehensif Undang-Undang Wakaf Di Malaysia a.  Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Engku Ali (Ketua) FRGS       83,471.00  
a.  Prof. Madya Dr. Fadzli bin Adam
b.  Dr. Abdul Majid Tahir
c.  Syed Mohd Azmi bin Syed Ab. Rahman
d.  Mahadi bin Mohammad
   e. Noor ‘Ashikin binti Hamid
2 Kajian Sosio Ekonomi dan Pembentukan Model Pembangunan Masyarakat Orang Asli a.  Prof. Madya Dr. Ramle bin Abdullah (Ketua) FRGS       149,510.00  
b.  Prof. Dr. Kamarudin bin Mohd Said
c.  Prof. Dr. Lua Pei Lin
d.  Hashim bin Jusoh
e.  Mohamad Hafis bin Amat Simin
    f. Mohd Asmawi bin Ibrahim
3 Pembinaan Perisian E-Fitrah Bagi Pungutan Dan Agihan Zakat Fitrah a.  Dr. Anas bin Mohd Yunus (Ketua) FRGS       126,699.00  
b.  Ahmad Tirmizi bin Taha
c.  Ahmad Nazari bin Che Rose
d.  Dr. Mohd Shukri bin Jusoh
   e. Mahadi bin Mohammad
4 Merekabentuk Model Kerusi Sokongan Solat Mudah Laras a.  Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah (Ketua) FRGS       119,300.00  
b.  Dr. Anas bin Mohd Yunus
c.  Ahmad Tirmizi bin Taha
d.  Zakaria bin Ibrahim
   e. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
5 Model Hasbi Sebagai Bahan Bantu Mengajar Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matan Al-Ajrumiyyah (Nahu Bahasa Arab) a.  Najihah binti Abdul Wahid (Ketua) FRGS       116,751.00  
b.  Mohd Hasbullah bin Mustafar
c.  Prof. Madya Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
d.  Dr. Anas bin Mohd Yunus
   e. Mohd Rahim bin Ariffin
6 Pembinaan Indikator Gharar Dalam Kontrak Derivatif a.  Dr. Nadhirah binti Nordin (Ketua) FRGS       93,370.00  
b.  Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri bin Haron
c.  Dr. Azlin Alisa binti Ahmad
d.  Normadiah binti Daud
e.  Ramlah binti Mat Ali
   f. Nur Fahimah binti Razali
7 A Model of Holistic Personality (HP) for Realizing an Aspiration of Developing Human Capital in the New Blueprint for Malaysian Education (2013 – 2025) a.  Dr. Rahimah binti Embong (Ketua) FRGS       150,000.00  
b.  Prof. Dr. Rosnani binti Hashim
c.  Dr. Wan Mazwati
d.  Dr. Mohamad Zaidin bin Mat @ Mohamad
e.  Mohd Taufik bin Abdul Talib
    f. Normila binti Noruddin
8 Pembinaan Model Pengurusan Islam Terhadap Anak Tak Sah Taraf Di Malaysia   FRGS       127,000.00  
a.  Dr. Berhanundin bin Abdullah (Ketua)
b.  Prof. Madya Dr. Norizan binti Abdul Ghani
c.  Zuriati bin Mohd Rashid
d.  Dr. Zawawi bin Yusoff
   e. Prof. Madya Dr. Basri bin Ibrahim