UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

PROJEK PENYELIDIKAN LUAR

KELULUSAN PENDAFTARAN PROJEK PENYELIDIKAN LUAR (LULUS)            
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Klasifikasi Projek No. Kod Projek Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Pemikiran Imam Al-Shafi' r.h.m. Dalam Puisi-Puisi Akidah dan Tasawuf Puan Najihah binti Abd. Wahid Penyelidikan Luar 1 Januari 2010-1 Mei 2014   UniSZA/2014/PPL(049)   23-Sep-14
2 Hubungan Soaial Islam Antara Muslim dan Non-Muslim Dalam Masyarakat Majmuk Encik Ahmad Shaharuddin bin Tahar Penyelidikan Luar 1 Oktober 2014 -31 Januari 2015   UniSZA/2014/PPL(050)   23-Sep-14
3 Amar Makruf nahi Mungkar Menurut Al-Ghazali: Analisis, Terjemahan Dan Anotasi Kitab Al-Amr Bi Al-Ma'Ruf Wa Al-Nahy 'An Al--Munkar Encik Wan Hishamudin bin Wan Jusoh Penyelidikan LUar Januari 2009 - Januari 2013   UniSZA/2014/PPL (053)   16-Oct-14
4 Teaching and Learning Immersion Program Construction and Measurement of Its Effectiveness in improving malaysia students' Arabic Spekaing and Writing Skills in Jordan. Dr. Muhammad Zaid Ismail Penyelidikan Luar 4 September 2009 - 14 Mei 2013   PPL (067)   15-Des-2014
5 Pelaburan Harta Wakaf dan Pelaksanaannya pada Lujnah Wakaf Negeri Kelantan Dr. Abdulsoma Thoarlim Penyelidikan Luar 1 Januari 2015 - 3 Mac 2015   UniSZA/2015/PPL(012)   8-Mar-15
                 
AHLI PENYELIDIK BERSAMA PROJEK PENYELIDIKAN LUAR             
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Klasifikasi Projek No. Kod Projek Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Perspeksi, Pemahaman dan Pengaplikasian Ilmu Mantik Dalam Kalangan Mahasiswa Usuluddin UniSZA 1. Dr. Wan Hishamuddin bin Wan Jusoh Penyelidikan Luar Jun 2013 - Disember 2014 Penyelidikan Luar CRIM/2014/PPL (011)    
2. Dr. Mohd Safri bin Ali
3. Mohd Faizul Azmi
4. Muhammad Rashidi Wahab