UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami

Logo WebFKI 3

PROJEK PENYELIDIKAN LUAR

KELULUSAN PENDAFTARAN PROJEK PENYELIDIKAN LUAR (LULUS)            
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Klasifikasi Projek No. Kod Projek Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Pemikiran Imam Al-Shafi' r.h.m. Dalam Puisi-Puisi Akidah dan Tasawuf Puan Najihah binti Abd. Wahid Penyelidikan Luar 1 Januari 2010-1 Mei 2014   UniSZA/2014/PPL(049)   23-Sep-14
2 Hubungan Soaial Islam Antara Muslim dan Non-Muslim Dalam Masyarakat Majmuk Encik Ahmad Shaharuddin bin Tahar Penyelidikan Luar 1 Oktober 2014 -31 Januari 2015   UniSZA/2014/PPL(050)   23-Sep-14
3 Amar Makruf nahi Mungkar Menurut Al-Ghazali: Analisis, Terjemahan Dan Anotasi Kitab Al-Amr Bi Al-Ma'Ruf Wa Al-Nahy 'An Al--Munkar Encik Wan Hishamudin bin Wan Jusoh Penyelidikan LUar Januari 2009 - Januari 2013   UniSZA/2014/PPL (053)   16-Oct-14
4 Teaching and Learning Immersion Program Construction and Measurement of Its Effectiveness in improving malaysia students' Arabic Spekaing and Writing Skills in Jordan. Dr. Muhammad Zaid Ismail Penyelidikan Luar 4 September 2009 - 14 Mei 2013   PPL (067)   15-Des-2014
5 Pelaburan Harta Wakaf dan Pelaksanaannya pada Lujnah Wakaf Negeri Kelantan Dr. Abdulsoma Thoarlim Penyelidikan Luar 1 Januari 2015 - 3 Mac 2015   UniSZA/2015/PPL(012)   8-Mar-15
                 
AHLI PENYELIDIK BERSAMA PROJEK PENYELIDIKAN LUAR             
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Klasifikasi Projek No. Kod Projek Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Perspeksi, Pemahaman dan Pengaplikasian Ilmu Mantik Dalam Kalangan Mahasiswa Usuluddin UniSZA 1. Dr. Wan Hishamuddin bin Wan Jusoh Penyelidikan Luar Jun 2013 - Disember 2014 Penyelidikan Luar CRIM/2014/PPL (011)    
2. Dr. Mohd Safri bin Ali
3. Mohd Faizul Azmi
4. Muhammad Rashidi Wahab