UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami

Logo WebFKI 3

RESEARCH ACCULTURATION COLLABORATIVE (RACE)

KELULUSAN MENJALANKAN PROJEK RESEARCH ACCULTURATION COLLABORATIVE (RACE) 2014            
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Kod Rujukan Projek Kod Projek Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Pengarauh Empowermen Psikologi Terhadap Kepuasan Kerja, Komimen Organisasi dan Kelakuan Kewargaan Organisasi di Kalangan Anggota Tentera Darat Malaysia En. Rahim bin Ariffin RACE 1 Februari 2015 -31 Januari 2017 (24 bulan) RACE/F1/SS13/UNISZA/12 RR 116 50,000.00 27-Jan-15
1. P. M. Dr. Asmawati binti Desa, UKM (Mentor)
2. Prof. Dr. Zainudin bin Awang, UniSZA
3. P.M. Dr. Zunaidah Sulong, UniSZA
4. Dr. Mohd Shukri Jusoh, UniSZA
2 Model Pembinaan Bank Susu Menurut Syarak Ke arah Pemeliharaan Nasab Bayi Dr. Normadiah Daud RACE 2 Februari 2015 -31 Januari 2017 (24 bulan) RACE/F1/SKK2/UNISZA/7 RR 113 50,000.00 27-Jan-15
1. P.M. Dr. Mohamad Sabri Haron, UKM (Mentor)
2. Dr. Nadhirah Nordin, UniSZA
3. Dr. Zuliza Mohd Kusrin, UKM
4. Dr. Zurita Mohd Yusoff, UniSZA