UniSZA      Saluran FKI     Ikuti Kami
Logo WebFKI3

RESEARCH ACCULTURATION COLLABORATIVE (RACE)

KELULUSAN MENJALANKAN PROJEK RESEARCH ACCULTURATION COLLABORATIVE (RACE) 2014            
                 
Bil Tajuk Penyelidikan Penyelidik Geran Tempoh Penyelidikan Kod Rujukan Projek Kod Projek Peruntukan (RM) Tarikh Lulus
1 Pengarauh Empowermen Psikologi Terhadap Kepuasan Kerja, Komimen Organisasi dan Kelakuan Kewargaan Organisasi di Kalangan Anggota Tentera Darat Malaysia En. Rahim bin Ariffin RACE 1 Februari 2015 -31 Januari 2017 (24 bulan) RACE/F1/SS13/UNISZA/12 RR 116 50,000.00 27-Jan-15
1. P. M. Dr. Asmawati binti Desa, UKM (Mentor)
2. Prof. Dr. Zainudin bin Awang, UniSZA
3. P.M. Dr. Zunaidah Sulong, UniSZA
4. Dr. Mohd Shukri Jusoh, UniSZA
2 Model Pembinaan Bank Susu Menurut Syarak Ke arah Pemeliharaan Nasab Bayi Dr. Normadiah Daud RACE 2 Februari 2015 -31 Januari 2017 (24 bulan) RACE/F1/SKK2/UNISZA/7 RR 113 50,000.00 27-Jan-15
1. P.M. Dr. Mohamad Sabri Haron, UKM (Mentor)
2. Dr. Nadhirah Nordin, UniSZA
3. Dr. Zuliza Mohd Kusrin, UKM
4. Dr. Zurita Mohd Yusoff, UniSZA