Program Klinik Akademik FKI

Klinik Akademik diadakan secara berkala sepanjang tempoh antara 21 Oktober 2020 sehingga 25 Januari 2021 sepanjang 14 minggu perkuliahan. Ia bertujuan membantu dan membimbing para pensyarah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara dalam talian dengan bantuan fasilitator FKI yang dilantik.

 

 

 

.