Selamat Datang ke laman web rasmi Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin

Pertanyaan

09-6688092

Alamat

UniSZA, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

Bab dalam Buku

No  Ref. Fakulti Jenis  Tajuk Bab Buku Penulis Utama Tahun
1 1227 FKI Book Chapter Fiqah Kekeluargaan Islam Isu Terpilih [Amalan Beridah dalam Kalangan Isteri Kematian Suami dari Perspektif Syarak] DR. SYH NOORUL MADIHAH BINTI SYED HUSIN 2021
2 1216 FKI Book Chapter FIQAH KEKELUARGAAN ISLAM ISU TERPILIH [SUSU IBU ANUGERAH TERINDAH BUAT SEORANG ANAK] PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD 2021
3 1214 FKI Book Chapter PROBLEMATIC VERSES IN HOLY QURAN ACCORDING TO CLASICAL AND MODERN STUDIES [دفع الإيهام وإزالة الإشكال بالأثر عند مفسري القرون الثلاثة الأولى ابن قتيبة نموذجا] DR. MOHAMED FATHY MOHAMED ABDELGELIL 2021
4 1139 FKI Book Chapter Cendekiawan Islam dalam Bidang Sains dan Teknologi [BAB 6 : Dr. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2021
5 1138 FKI Book Chapter PERANAN TOKOH AGAMA DALAM SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN MALAYSIA [BAB 14 : PERANAN BURHANUDDIN EL-HELMI DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN] DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH 2021
6 1137 FKI Book Chapter PERANAN TOKOH AGAMA DALAM SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN MALAYSIA [BAB 6 : SOROTAN KESUSASTERAAN NOVERL BERTEMAKAN MERDEKA, NASIONALISME DAN PATRIOTISME SEBELUM MERDEKA] DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH 2021
7 1136 FKI Book Chapter PERANAN TOKOH AGAMA DALAM SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN MALAYSIA [BAB 5 : Sorotan Kesusasteraan Peranan Ulama dalam Kemerdekaan Malaysia] DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH 2021
8 1135 FKI Book Chapter PERANAN TOKOH AGAMA DALAM SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN MALAYSIA [BAB 1 : Tokoh Agama dan Perjuangan Kemerdekaan Malaysia] DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH 2021
9 1117 FKI Book Chapter Garis Panduan Pengurusan Alumni Universiti Awam Malaysia [Teras 1: Tadbir Urus Pengurusan Alumni] SYED MOHD AZMI BIN SYED AB. RAHMAN 2020
10 1113 FKI Book Chapter HUMAN RIGHTS IN ISLAM CONCEPTS AND PRACTICES [ISLAMIC HUMAN RIGHT TO PERSONAL COMMUNICATION] PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN 2020
11 1111 FKI Book Chapter Human Rights In Islam Concepts and Practices [THE SANTITY OF HUMAN RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH IN ISLAM] PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN 2020
12 1063 FKI Book Chapter Liberalisme dan Ekstremisme [Falsafah Humanisme Menurut Perspektif Islam] DR. RAZALI BIN MUSA 2020
13 1039 FKI Book Chapter LIBERALISME DAN EKSTREMISME:WACANA PEMIKIRAN KONTEMPORARI ISLAM [KES-KES MAHKAMAH BERKAITAN LIBERALISME DI MALAYSIA] AHMAD ZAHID BIN SALLEH 2020
14 1036 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH: MANHAJ DAN PERKEMBANGAN [FATWA DAN PERANANNYA DI MALAYSIA] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
15 1035 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH: MANHAJ DAN PERKEMBANGAN [KEABSAHAN NUKILAN IJMAK] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
16 1034 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH: MANHAJ DAN PERKEMBANGAN [PEMAHAMAN SUNNAH YANG SAHIH MENURUT KONTEKS BAHASA ARAB] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
17 1033 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH: MANHAJ DAN PERKEMBANGAN [METODOLOGI MEMAHAMI HADIS NABI: APLIKASI TERHADAP HADIS JIHAD] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
18 1032 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH: MANHAJ DAN PERKEMBANGAN [BENTUK-BENTUK RUKHSAH SOLAT DALAM SITUASI KRITIKAL] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
19 1031 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH: MANHAJ DAN PERKEMBANGAN [PENILAIAN TERHADAP AMALAN MEMBACA AL-QURAN DI PERKUBURAN] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
20 1030 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH DALAM ISU KONTEMPORARI [FAKTOR-FAKTOR GERAKAN SUNNAH DI PERLIS] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
21 1029 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH DALAM ISU KONTEMPORARI [POLISI IMUNISASI MANDATORI OLEH PEMERINTAH DARI PERSPEKTIF SYARIAH] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
22 1028 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH DALAM ISU KONTEMPORARI [KEPENTINGAN PEMBINAAN GARIS PANDUAN FIQAH PENONTONAN BOLA SEPAK PATUH SYARIAH] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
23 1027 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH DALAM ISU KONTEMPORARI [AMALAN RUKHSAH SOLAT UNTUK PETUGAS PERUBATAN KRITIKAL] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
24 1026 FKI Book Chapter SUNNAH NABAWIYAH DALAM ISU KONTEMPORARI [RAWATAN ESTETIK KULIT WAJAH DARI PERSPEKTIF SYARIAH] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2020
25 1009 FKI Book Chapter SOLUSI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF AKIDAH DAN HADIS [PEMANTAPAN DALĀLAH ʿAQLIYYAH KETUHANAN DALAM MENGHADAPI WABAK COVID-19] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2020
26 1004 FKI Book Chapter Liberalisme dan Ekstremisme Wacana Pemikiran Kontemporari Islam [BAB 4 Elemen-elemen Kebebasan Liberalisme dalam Agama] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2020
27 1003 FKI Book Chapter Liberalisme dan Ekstremisme: Wacana Pemikiran Kontemporari Islam [BAB 9 Sejarah Ekstremisme Sehingga Kemunculan ISIS/DAESH] DR. MUHAMMAD RASHIDI BIN WAHAB 2020
28 1001 FKI Book Chapter Liberalisme dan Ekstremisme: Wacana Pemikiran Kontemporari Islam [BAB 7 Ancaman dan Pengharaman Gerakan Liberalisme di Malaysia] DR. MUHAMMAD RASHIDI BIN WAHAB 2020
29 994 FKI Book Chapter Liberalisme dan Ekstremisme [Bab 8 Fahaman Sisters in Islam dalam Isu Perkahwinan] DR. HANIF BIN MD LATEH @ JUNID 2020
30 975 FKI Book Chapter PEMBERDAYAAN STRATEGIK UMMAH: MELAKAR KECEMERLANGAN MASA HADAPAN [INSTITUSI KELUARGA SEBAGAI TUNGGAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN NEGARA: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU SINA DALAM KITAB AL-SHIFA' & AL-SIASAH] ZAITON BINTI MUSTAFA 2020
31 937 FKI Book Chapter Kewangan dan Pengurusan Harta dalam Masyarakat Kontemporari [Kedudukan Harta Sepencarian sebagai Harta Peninggalan dalam Islam: Penelitian Awal] MOHD ALI BIN MOHD YUSUF 2020
32 911 FKI Book Chapter MENDEPANI PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF UNISZA [UNISZA KREATIF DAN CAKNA SAAT COVID-19 MELANDA] PROF. MADYA DR. ANAS BIN MOHD YUNUS 2020
33 890 FKI Book Chapter SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA: EDISI II [TOKOH-TOKOH HUFFAZ DI MALAYSIA] DR. NAJMIAH BINTI OMAR 2020
34 877 FKI Book Chapter Kewangan dan Pengurusan Harta dalam Masyarakat Islam Kontemporari [Kontrak Derivatif Komoditi Patuh Syariah: Satu Analisis] PROF. MADYA DR. NADHIRAH BINTI NORDIN 2020
35 851 FKI Book Chapter AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH [AJARAN SESAT MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN] PROF. DR. ENGKU AHMAD ZAKI BIN ENGKU ALWI 2019
36 814 FKI Book Chapter AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH Menghadapi Cabaran Semasa [Penghayatan Akidah Menerusi Al-Asma' Al-Husna Menurut Al-Ghazali: Kajian Terhadap Kitab Al-Maqsad Al-Asna] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2019
37 811 FKI Book Chapter Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Menghadapi Cabaran Semasa [Pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam Isu Takfir] DR. RAZALI BIN MUSA 2019
38 804 FKI Book Chapter Memperkasa Potensi Muallaf Era Kontemporari [Pemerkasaan Jati Diri Komuniti Muallaf di Terengganu Melalui Komunikasi Dakwah yang Efektif] DR. RAZALI BIN MUSA 2019
39 800 FKI Book Chapter الدعوة الإسلامية والمعتقدات الأخرى في الملايو [المؤلف الأساسي] DR. MOSTAFA HASSAN MOHAMED EL KHAYAT 2019
40 792 FKI Book Chapter Inspirasi Muslimah Ke Arah Matlamat Pembangunan Mapan [Pendidikan Anak-anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan: Kajian Terhadap Peranan Wanita Di Malaysia] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2019
41 776 FKI Book Chapter Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia [Pelestarian Harta Wakaf di Pulau Pinang] PROF. MADYA DR. NADHIRAH BINTI NORDIN 2019
42 774 FKI Book Chapter Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia [Kontrak Opsyen Komoditi Sebagai Pelindung Nilai dalam Institusi Kewangan Islam] PROF. MADYA DR. NADHIRAH BINTI NORDIN 2019
43 715 FKI Book Chapter Tadbir Urus Harta dan Kewangan Islam di Malaysia [Penggunaan al-Qawaid al-Fiqhiyyah Dalam Kewangan Islam] DR. AHMAD FAIZOL BIN ISMAIL 2019
44 685 FKI Book Chapter Tadbir urus harta dan kewangan Islam di Malaysia [HIDANGAN BUFET TERBUKA MENURUT PANDANGAN ISLAM] PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN B. ENG. ALI 2019
45 684 FKI Book Chapter Tadbir urus harta dan kewangan Islam di Malaysia [PERNIAGAAN MENURUT AL-QURAN] PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN B. ENG. ALI 2019
46 680 FKI Book Chapter Wasatiyyah dalam kesepaduan social di Malaysia [Malaysia Negara Pendukung Wadah Wasatiyyah] PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2019
47 679 FKI Book Chapter Wasatiyyah dalam kesepaduan social di Malaysia [Konsep wasatiyyah dalam agama dan politik] PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2019
48 675 FKI Book Chapter PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran [Bab 9: Falsafah pendidkan jawi dalam memperkasakan tamadun islam di Malaysia] PROF. MADYA DR. BERHANUNDIN BIN ABDULLAH 2019
49 674 FKI Book Chapter PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran [Bab 8: Seni bela diri silat warisan ketamadunan Melayu dari Perspektif Maqasid Syariah] PROF. MADYA DR. ANAS BIN MOHD YUNUS 2019
50 671 FKI Book Chapter PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran [Bab 5: Sumbangan Wanita dalam Membina Ketamadunan Islam] PROF. MADYA DR. SITI FATIMAH BINTI SALLEH 2019
51 669 FKI Book Chapter PERADABAN iSLAM Isu dan Cabaran [Bab 2: Strategi perekayasaan modal insan cemerlang berdasarkan surah al-kahfi] PROF. MADYA DR. MOHD. SHAFIEE BIN HAMZAH 2019
52 805 FKI Book Chapter PENGAJIAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORARI SIRI 2 [SUMBANGAN SIBAWAYH TERHADAP USUL NAHU: KAJIAN TERHADAP KARYA AL-KITAB] DR. ROSLAN BIN AB RAHMAN 2018
53 762 FKI Book Chapter Selected Writings in Law & Information Management [Langkah Strategik Kerajaan, Swasta Dan NGO Dalam Melaksanakan Hukum Boikot Barangan Israel] PROF. MADYA DR. ANAS BIN MOHD YUNUS 2018
54 657 FKI Book Chapter Memartabatkan Adat dan Warisan Melayu [Adat Melayu Menurut Perspektif Islam] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2018
55 635 FKI Book Chapter MERENTASI SEMPADAN YANG MELEWATI ZAMAN [DARI DESA KE UMCEDEL: MENELUSURI PERJALANAN KESARJANAAN, IDEALISME DAN KEPIMPINAN MOHAMMAD REDZUAN OTHMAN] DR. NOR SALIMAH BINTI ABU MANSOR 2018
56 631 FKI Book Chapter ISU-ISU KONTEMPORARI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG [KEPERLUAN PEMBINAAN MODEL PELAN PEMBIAYAAN NAFKAH IBU BAPA PATUH SYARIAH] DR. SYH NOORUL MADIHAH BINTI SYED HUSIN 2018
57 626 FKI Book Chapter Keintelektualan Melayu dalam Manuskrip dan Kitab Jawi [Adab Pergaulan dan Persahabatan Menurut Shaykh Abd Al-Samad] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2018
58 598 FKI Book Chapter Badiuzzaman Said Nursi Penerus Peradapan Insan [Bab 8 Ketokohan Badiuzzaman Said Nursi dalam Aspek Akidah] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2018
59 593 FKI Book Chapter Badiuzzaman Said Nursi Penerus Peradapan Insan [Bab 3 Usaha Badiuzzaman Said Nursi dalam Memperkukuhkan Pemikiran Akidah Ahl al- Sunnah wa al-Jamaah] PROF. MADYA DR. MOHD SAFRI BIN ALI 2018
60 592 FKI Book Chapter Badiuzzaman Said Nursi Penerus Peradapan Insan [Bab 2 Strategi Pengukuhan Dialog Peradaban Menurut Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi] PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2018
61 591 FKI Book Chapter Badiuzzaman Said Nursi Penerus Peradapan Insan [Bab 1 Latar Belakang Badiuzzaman Said Nursi dan Rasa’il al-Nur] PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2018
62 576 FKI Book Chapter PERUNDANGAN ISLAM KONTEMPORATI DI MALAYSIA [KE ARAH PENYERAGAMAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA] PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN B. ENG. ALI 2018
63 493 FKI Book Chapter Empowering professional and ethical competence on reflective teaching practice in digital era [Empowering professional and ethical competence on reflective teaching practice in digital era] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2018
64 489 FKI Book Chapter REJUVENATING ISLAMIC THOUGHT [MALAY GENOME PROJECT: CONCEPTUALIZING AND ENGAGING ISLAMIC] PROF. DR. ENGKU AHMAD ZAKI BIN ENGKU ALWI 2018
65 487 FKI Book Chapter CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC THOUGHT [Married to a Prisoner: The Islamic Legal Remedy on Husband's Imprisonment] DR. TENGKU FATIMAH MULIANA BINTI TENGKU MUDA 2018
66 467 FKI Book Chapter Al-Tashabuh wa al-Ikhtilaf bayna al-Amthal al-'Arabiyyah wa al-Amthal al-Malayuwiyyah [Al-Lughah al-Arabiyyah wa Adabuha fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyyah wa Maliziyya] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2017
67 453 FKI Book Chapter ILMUWAN PENCERAH UMAT [MISI ILMUWAN MUSLIM DALAM MENANGANI KEMELUT UMAT MASA KINI] DR. NOR SALIMAH BINTI ABU MANSOR 2017
68 449 FKI Book Chapter Isu-Isu Semasa Dalam Fiqh, Komunikasi dan Pendidikan Islam [Konsep amar makruf nahi mungkar dalam kerangka dakwah islam] DR. RAZALI BIN MUSA 2017
69 724 FKI Book Chapter Memperkasa Generasi penghafaz al-Quran [Amalan spritual Menghafaz al-Quran dan pencapaian akademik Pelajar Imtiaz negeri Terengganu] PROF. MADYA DR. NOR HAFIZI BIN YUSOF 2016
70 723 FKI Book Chapter تدبر القران الكريم [اختلاف القراءات في تفسير الطبري وأثره عل الأحكام الفقهية] PROF. MADYA DR. NOR HAFIZI BIN YUSOF 2016
71 662 FKI Book Chapter Menuju Arah Baru Studi Tasawuf di Indonesia [Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali dalam kitab Thamarah Al-Muhimmah Karya Raja Ali Haji] DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI 2016
72 563 FKI Book Chapter Multidimensi dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab [Pendekatan Pengajaran Frasa Aneksi Dalam Sintaksis Arab] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2016
73 350 FKI Book Chapter TOKOH-TOKOH ULAMA NUSANTARA [Ayat-ayat astronomi dalam al-quran dan pandangan hamka berdasarkan tafsir ilmiy] External 2016
74 349 FKI Book Chapter TOKOH-TOKOH ULAMA NUSANTARA [Karya-karya fiqh karangan tok pulau manis terengganu] DR. ZURITA BINTI MOHD. YUSOFF 2016
75 302 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Amalan pentaksiran pembelajaran di dalam bilik darjah] External 2016
76 300 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Teknik PengajaranPeribahasa Arab dalam Pembelajaran BahasaArab] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2016
77 298 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Keberkesanan Kaedah Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab] External 2016
78 297 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Kaedah Pengajaran Tatabasa Arab] External 2016
79 296 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Kreativiti Penggunaan Strategi Pembelajran Berbahasa Arab] External 2016
80 295 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Strategi Metafizik: Inspirasi Pembelajaran Bahasa Pelajar Cemerlang] External 2016
81 294 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Aplikasi Model Gaya Pembelajaran Reid untuk Pembelajaran Bahasa Arab] External 2016
82 289 FKI Book Chapter Wanita Islam Kontemporari Isu-isu, Cabaran & Amalan Terbaik [Perbandingan Tahap Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Di Antara Pelajar Lelaki Dan Perempuan: Kajian Di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra] External 2016
83 287 FKI Book Chapter Menelusuri Isu-Isu Kontemporari Zakat [Pensyaratan Had Kifayah Ibu Bapa atau Penjaga Pelajar di Bawah Asnaf Fakir Miskin: Satu Penilaian] PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN 2016
84 279 FKI Book Chapter Antara Tradisi dan Moderniti: Komuniti di Sulawesi Selatan. [Pendidikan Tradisi Tana Toa Menongkah Arus Kemodenan] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2016
85 265 FKI Book Chapter Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry [Analysis on Methods of Determining Halal or Haram of Animals to Be Eaten According to Syeikh Abdul Malik bin Abdullah in His Kitab al-Kifayah] DR. ZURITA BINTI MOHD. YUSOFF 2016
86 257 FKI Book Chapter KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB [BAB 7] NORMILA BINTI NORUDDIN @ CHE AHMAD 2016
87 250 FKI Book Chapter Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar [Pendekatan Kepercayaan Positif dalam Pengajaran dan Pembelajran Arab] External 2016
88 242 FKI Book Chapter Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry [The Development of Milk Bank According to Islamic Law for Preserving the progeny of baby] PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD 2016
89 233 FKI Book Chapter MEMASYARAKATKAN AL-QURAN MENSEJAHTERAKAN UMMAH. USIM [KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM PENGAJIAN TARANNUM AL-QURAN DI TERENGGANU ANTARA TAHUN 1960-2015] DR. NAJMIAH BINTI OMAR 2016
90 201 FKI Book Chapter ISLAMIC TRANSACTIONS AND PRACTICES IN FINANCE, ACCOUNTING AND TAKAFUL [CHAPTER 7: STUDENTS' PERCEPTION TOWARDS FINANCIAL LITERACY AND SAVING BEHAVIOUR] MOHD RAHIM BIN ARIFFIN 2016
91 625 FKI Book Chapter PEMIKIRAN DAN PERADABAN [BAB 6 KONSEP DIRI MANUSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMUSATAN INSAN] DR. MOHD SHAHRIL BIN OTHMAN 2015
92 543 FKI Book Chapter ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI [HAK-HAK ANAK TIDAK SAH TARAF] PROF. MADYA DR. JAMALLUDDIN BIN HASHIM 2015
93 407 FKI Book Chapter ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI [Rukhsah dalam Penjagaan Antenatal] DR. SITI KHATIJAH BINTI ISMAIL 2015
94 340 FKI Book Chapter IMPLEMENTING ISLAMIC VALUES IN SOCIETY [Non-Maintenance as Silent Abuse and an Infliction of Harm in Marital Life: A Discourse] DR. TENGKU FATIMAH MULIANA BINTI TENGKU MUDA 2015
95 247 FKI Book Chapter Isu-Isu Fiqh Kontemporari. [Hak dan Kewajipan Penyusuan Susu ibu Menurut Perspektif Islam] PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD 2015
96 246 FKI Book Chapter Selected Writings in Arts & Religious Studies [Konsep Dialog Peradaban Menurut Perspektif Islam: Analisis Terhadap Ayat 13 Surah Al-Hujurat] PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2015
97 229 FKI Book Chapter Isu-isu Fiqh Kontemporari [Penasaban Anak Tidak Sah Taraf] PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN B. ENG. ALI 2015
98 228 FKI Book Chapter Zakat's Role in Enhancing The Economy od the Ummah: Challenges and Future Prospects [Pentakrifan Asnaf Gharimin di institusi-institusi Zakat di Malysia] MAHADI BIN MOHAMMAD 2015
99 223 FKI Book Chapter ISU-ISU FIQH KONTEMPORARI [RAWATAN DALAM ISLAM] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2015
100 222 FKI Book Chapter SALAH FAHAM TERHADAP SUNNAH ISU DAN PENYELESAIAN [KEDUDUKAN HADITH DALAM KAEDAH PENGUMPULAN DATA] PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN 2015
101 218 FKI Book Chapter AKADEMIKA [ILMU SYARIAH DALAM BIOTEKNOLOGI MODEN: KONSEP DAN KEPERLUAN MASA KINI] External 2015
102 217 FKI Book Chapter Sains Islam dan Pendidikan Ke Arah Melahirkan Generasi Terbilang [Bioteknologi Dalam Islam: Konsep dan Aplikasi Semasa] External 2015
103 208 FKI Book Chapter BENCANA BANJIR KUPASAN PELBAGAI PERSPEKTIF [PENDEKATAN PSIKOSPIRITUAL DALAM MENANGANI ISU STRES AKIBAT BANJIR] DR. MOHD SHAHRIL BIN OTHMAN 2015
104 179 FKI Book Chapter Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah [Konsep Sibghah Ilahiyyah dalam Ayat ke 7 bagi Setiap Surah] DR. MOHD FADZHIL BIN MUSTAFA 2015
105 172 FKI Book Chapter Monograf: Kepimpinan Hebat, Transformasi Cemerlang [Integriti dan Kepimpinan dari Perspektif Islam] PROF. DR. ABDUL HAKIM BIN ABDULLAH 2015
106 154 FKI Book Chapter Modal Insan dan Cabaran Pembentukan Ummah Cemerlang [Fenomena kebangkitan dan keruntuhan peradaban menurut perspektif al-Qur'an] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2015
107 1220 FKI Book Chapter SUNNAH ASAS WASATIYYAH PENCETUS TRANSFORMASI UMMAH [HADIS-HADIS PILIHAN BERKAITAN TARANNUM AL-QURAN] DR. NAJMIAH BINTI OMAR 2014
108 624 FKI Book Chapter Selected Writings in Arts & Religious Studies TeSSHI 2014 Chapters [PENDIRIAN TASAWUF IMAM ALSHAFI'I DALAM DIWAN AL-SHAFI'I] PROF. MADYA DR. NAJIHAH BINTI ABD WAHID 2014
109 414 FKI Book Chapter ISLAM DAN KETAMADUNAN MELAYU [SUMBANGAN UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN JOHOR 1312 (1895) TERHADAP POLITIK JOHOR] DR. HANIF BIN MD LATEH @ JUNID 2014
110 339 FKI Book Chapter ETIKA KERJA DAN PENGURUSAN HARTA [Perbahasan Mas Kahwin dalam al-Quran dan Implikasinya Terhadap Penentuan Kadar] DR. SYH NOORUL MADIHAH BINTI SYED HUSIN 2014
111 338 FKI Book Chapter ETIKA KERJA DAN PENGURUSAN HARTA [Mas Kahwin dari Perspektif al-Quran dan Amalannya di Malaysia] DR. ZURITA BINTI MOHD. YUSOFF 2014
112 337 FKI Book Chapter SUNNAH ASAS WASATIYYAH, PENCETUS TRANSFORMASI UMMAH [Perbelanjaan Perkahwinan: Satu Analisis Terhadap Anjuran dan Amalan Rasulullah S.A.W] DR. SYH NOORUL MADIHAH BINTI SYED HUSIN 2014
113 166 FKI Book Chapter Etika Kerja dan Pengurusan Harta [Al-Quran dan Kecemerlangan Pekerja dari Aspek Etika Kerja serta Tanggungjawab Pekerja dan Majikan] ZULKIFLI BIN MOHD 2014
114 165 FKI Book Chapter Modal Insan dan Cabaran Pembentukan Ummah Cemerlang [Fenomena kebangkitan dan keruntuhan peradaban menurut perspektif al-Qur'an] PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM 2014
115 134 FKI Book Chapter Sunnah Asas Wasatiyyah Pencetus Transformasi Ummah [KONSEP WASATIYYAH DALAM KERJAYA MENURUT IMAM AL-JUWAYNI] DR. MOHD FADZHIL BIN MUSTAFA 2014
116 129 FKI Book Chapter Sunnah Asas Wasatiyyah, Pencetus Transformasi Ummah [Manhaj Wasatiyyah Rasulullah S.A.W Dalam Penyebaran Dakwah] External 2014
117 122 FKI Book Chapter al-Fiqh al-Muyassar fi Matlain al-Badrain wa Majma' al-Bahrain [al-Fiqh al-Muyassar fi Matlain al-Badrain wa Majma' al-Bahrain] PROF. MADYA DR. DAUD BIN ISMAIL 2014
118 110 FKI Book Chapter Bahasa Al-Quran Yang Tersurat dan Tersirat [Fenomena Taraduf al-quran di persimpangan makna perkamusan dan perterjemahan?] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2014
119 108 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Pengajaran al-Quran kepada Golongan Minoriti: Sorotan Pengalaman Masyarakat Islam Champa di selatan Vietnam] External 2014
120 107 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Hafazan al-Quran Asas Pembangunan Tarbiyah dan Kerohanian dalam Kalangan Pelajar] PROF. MADYA DR. MOHD SAFRI BIN ALI 2014
121 106 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Model Qurani dalam Pendidikan Remaja Bermasalah] DR. NAJMIAH BINTI OMAR 2014
122 105 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Program Pintar al-Quran (PQ) Kanak-kanak Tadika Kemas ke Arah Pembentukan Generasi Celik Al-Quran] SYED MOHD AZMI BIN SYED AB. RAHMAN 2014
123 104 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Memperkasakan Pengajaran Bahasa Al-Quran di Sekolah: Satu Keperluan di Malaysia] DR. MUSTAFA BIN CHE OMAR 2014
124 103 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Peranan Ulama Melayu dalam Menangani Fenomena Buta al-quran dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia] External 2014
125 102 FKI Book Chapter Isu Kontemporari Pendidikan Islam Al-Quran [Karya Ulama Terengganu Abad Ke-19 dalam Memartabatkan Pengajian Ilmu-ilmuan Berteraskan al-Quran di Terengganu] PROF. MADYA DR. SYED HADZRULLATHFI BIN SYED OMAR 2014
126 101 FKI Book Chapter Qiraat [Mushaf Uthami: Status dan Salah Faham Orientalis Terhadap Wajah Qiraat] PROF. MADYA DR. DAUD BIN ISMAIL 2014
127 100 FKI Book Chapter Qiraat [Kesan al-Qiraat Terhadap Perubahan Hukum Fiqh] External 2014
128 99 FKI Book Chapter Qiraat [Kedudukan Qiraat 'Asim dalam Tafsir Al-Tabari: Tinjauan Terhadap Periwayatan Iman Hafs bin Sulayman] PROF. MADYA DR. NOR HAFIZI BIN YUSOF 2014
129 98 FKI Book Chapter Qiraat [Perkembangan Ilmu Qiraat: Satu Sorotan Pengenalan] DR. MOHD A\' TARAHIM BIN MOHD RAZALI 2014
130 97 FKI Book Chapter Psikospiritual Islam [Permasalah Takfir dan Cabaran ke Arah Pembentukan Ummah Cemerlang] DR. RAZALI BIN MUSA 2014
131 96 FKI Book Chapter Psikospiritual Islam [Analisa Fahaman Salaf Terhadap Istia': Rujukan Kepada Jawaoan Imam Malik r.a] DR. ENGKU IBRAHIM BIN ENGKU WOK ZIN 2014
132 95 FKI Book Chapter Psikospiritual Islam [Tuntutan Mengingati Allah Menurut Tok Ku Paloh] PROF. MADYA DR. SYED HADZRULLATHFI BIN SYED OMAR 2014
133 94 FKI Book Chapter Psikospiritual Islam [Pengamalan Muraqabah Menurut Syaikh Wan Sulaiman Wan Sidek] PROF. MADYA DR. SYED HADZRULLATHFI BIN SYED OMAR 2014
134 71 FKI Book Chapter Sunnah Asas Wasatiyyah, Pencetus Transformasi Ummah [Pendekatan Rasulullah S.A.W Dalam Mentarbiah Golongan Kelaianan Upaya] External 2014
135 34 FKI Book Chapter Sunnah Asas Wasatiyyah : Pencetus Transformasi Ummah [Pengamalan Ibu Susuan Dalam Pengambilan Anak Angkat di Malaysia Sayu Interpretasi Sunnah Nabawiyyah] PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD 2014
136 1219 FKI Book Chapter QURAN MELONJAK TRANSFORMASI UMMAH [PENDEKATAN DATO' HAJJAH ROGAYAH SULONG DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN AL-QURAN DI TERENGGANU] DR. NAJMIAH BINTI OMAR 2013
137 959 FKI Book Chapter ISLAM DAN ALAM MELAYU: Pembinaan Dan Pembangunan Masyarakat Islam [Manuskrip al-Quran di Masjid Sultan Riau: Kajian Diskriptif Serta Analisisi Teks Qiraat] DR. MOHD A\' TARAHIM BIN MOHD RAZALI 2013
138 546 FKI Book Chapter MANUSKRIP ISLAM KELANGSUNGAN DAN CABARAN [ANALISIS PENGARUH UNSUR2 TEMPATAN DALAM KITAB AL-SIRAT AL-MUSTAQIM KARYA SH] PROF. MADYA DR. JAMALLUDDIN BIN HASHIM 2013
139 505 FKI Book Chapter الدراسات العربية والإسلامية [تصور مقترح لمحموى المهارات في اختبارات اللغة الأجنبية] PROF. MADYA DR. NASHAAT ABDELAZIZ ABDELQADER BAIOUMY 2013
140 504 FKI Book Chapter الدراسات العربية والإسلامية [مدخل كل اللغة مغهومة ومنطلقاته وأثره في تنمية الأداء اللغوي لمتعلمي اللغات الأجنبية] PROF. MADYA DR. NASHAAT ABDELAZIZ ABDELQADER BAIOUMY 2013
141 945 FKI Book Chapter Pendidikan dan Orang Asli dalam Arus Perdana [Web Madoh ke Sekolah : Kes Suku Kaum Temiar di Kelantan] DR. MOHD SANI BIN ISMAIL 2012
142 964 FKI Book Chapter TAKHRIJ HADITH DI NUSANTARA KEPERLUAN MASA KINI [Pemakaian Hadith Syeih Nik Mat echik Fatani Di dalam Kitabnya Wisyah al-Afrahg Wa Isbah al-Falah] ABDILLAH HISHAM BIN AB. WAHAB 2011
143 559 FKI Book Chapter Perkongsian Pengalaman Alumni Fakulti Pendidikan [Penyediaan Tesis PhD: Satu Refleksi Kendiri] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2011
144 547 FKI Book Chapter Takhrij Hadith Di Nusantara [Pemakaian Hadith- Hadith Dalam Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karangan Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri] PROF. MADYA DR. JAMALLUDDIN BIN HASHIM 2011
145 392 FKI Book Chapter SUNNAH NABI Realiti dan Cabaran Semasa [SUMBANGAN KHAZANAH FATHANIYAH TERHADAP PENGUMPULAN DAN PENULISAN KITAB-KITAB HADITH JAWI NUSANTARA] PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN 2011
146 558 FKI Book Chapter Pancadimensi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa: Trend Dan Amalan [Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi] PROF. DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH 2010
147 408 FKI Book Chapter DISKUSI UNDANG-UNDANG DAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA [] AHMAD FARID BIN IBRAHIM 2010
148 389 FKI Book Chapter ETIKA PEMBURUHAN KANAK-KANAK MENURUT SYARAK [ETIKA PEMBURUHAN KANAK-KANAK MENURUT SYARAK] PROF. MADYA DR. SITI FATIMAH BINTI SALLEH 2010
149 342 FKI Book Chapter KOMPILASI KAJIAN KANAK-KANAK DAN REMAJA DI MALAYSIA [Pengetahuan Kanak-kanak Seawal Usia Baligh tentang Ilmu Fardhu Ain: Kajian di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menenga] DR. SYH NOORUL MADIHAH BINTI SYED HUSIN 2010
150 341 FKI Book Chapter KOMPILASI KAJIAN KANAK-KANAK DAN REMAJA DI MALAYSIA [Etika Pemburuhan Kanak-kanak Menurut Syara'] PROF. MADYA DR. SITI FATIMAH BINTI SALLEH 2010
151 1263 FKI Book Chapter ISLAM & CONTEMPORARY ISSUES [Ayat-ayat Motivasi Dalam al-Quran : Analisis Kisah Dakwah Rasulullah Kepada Golongan Musyrikin] PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN 2009
152 518 FKI Book Chapter PERADABAN ARAB-ISLAM DAN MASYARAKAT MELAYU [Sejarah Penggunaan Mata Wang Dinar di Malaysia Sebelum Merdeka] DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH 2009
153 322 FKI Book Chapter Daulah Uthmaniyyah dan Alam Melayu [Kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah dan Respons Badiuzzaman Said Nursi] PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2009
154 323 FKI Book Chapter Bediuzzaman Said Nursi: Sejarah perjuangan dan Pemikiran PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD 2003

Hubungi Kami

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
Malaysia

  09-668 8092
  09-668 7879
  fki@unisza.edu.my

Lokasi

Ikuti Kami

Pengunjung

334300