Selamat Datang ke laman web rasmi Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin

Pertanyaan

09-6688092

Alamat

UniSZA, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

Geran Luaran

Bil Ref. Fakulti Penyelidik Utama Tajuk Geran Nama Geran Kategori Tahun Nilai
1 1331 FKI External USIM/TSIS/FSU/LUAR-S/41321 - Pembinaan Modul Sahsiah Remaja Islam Terlanjur di Negeri Terengganu GERAN AGENSI KERAJAAN External - Government 2021 RM26,000
2 1267 FKI DR. AZIZUL BIN HASSAN UniSZA/2020/PPL/SEG(029) - Pembangunan Mushaf Huffaz As Sofa Bagi Kegunaan Pelajar Aliran Tahfiz SEG (Sofa Education Group) GERAN INDUSTRI Corporate 2020 RM35,000
3 1256 FKI SYED MOHD AZMI BIN SYED AB. RAHMAN UniSZA.A/2/PaKaT/644-2 - Graduates Skills Enhancement Program Community/ Enterpreneurship/ Employability Grant (PAKAT) Community/ Enterpreneurship/ Employability 2020 RM149,900
4 1255 FKI SYED MOHD AZMI BIN SYED AB. RAHMAN UniSZA.A/2/PaKaT/644-2 - Halal Executive Profesional Certification Community/ Enterpreneurship/ Employability Grant (PAKAT) Community/ Enterpreneurship/ Employability 2020 RM350,000
5 1249 FKI DR. WAN KHAIRUL AIMAN BIN WAN MOKHTAR UniSZA/2020/PPL/ISTT(028) - Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Sistem a-Smart Tahfiz GERAN INDUSTRI Corporate 2020 RM20,000
6 1248 FKI DR. WAN KHAIRUL AIMAN BIN WAN MOKHTAR UniSZA/2020/PPL/EET(027) - Kajian Pengurusan Pembangunan Ilmu Al Quran dan Al Sunnah GERAN INDUSTRI Corporate 2020 RM10,000
7 1232 FKI External UniSZA/2020/PPL/UniSZA(026) - Pembinaan Kaedah Pengukuran Harakat Tajwid dalam Bacaan al-Quran menggunakan Applikasi Spektrogram bagi Kursus Personaliti Ulul Albab GERAN AGENSI KERAJAAN External - University 2020 RM6,000
8 1230 FKI WAN ISMAIL BIN WAN ABDULLAH UMT/PIJI/2-2/71 (31) - Pemerkesan dan Penghakupayaan Komuniti (UNIVERSITY FOR SOCIETY (U4S) ZON TIMUR 2020/2021) Community/ Enterpreneurship/ Employability Grant (PAKAT) Community/ Enterpreneurship/ Employability 2020 RM150,000
9 1217 FKI DR. NOORAIHAN BINTI ALI FRGS/1/2020/SSI0/UNISZA/03/4 - Pembinaan Model Pengajaran Bahasa Arab Berasaskan Latihan Penggunaan Strategi Pembacaan Efektif Ke Arah Penguasaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2020 RM66,200
10 1204 FKI DR. SYH NOORUL MADIHAH BINTI SYED HUSIN FRGS/1/2020/SSI0/UNISZA/02/5 - Reka Bentuk Model Pengurusan Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Kontemporari Berasaskan Prinsip Maqasid Syari'Ah SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2020 RM61,100
11 1203 FKI DR. TENGKU FATIMAH MULIANA BINTI TENGKU MUDA FRGS/1/2020/SSI0/UNISZA/02/1 - Model Islamic Work-Family Balance (i-WFB) Berorientasikan Pembinaan Karakter Pasangan Ke Arah Peningkatan Kesejahteraan Hidup Berkeluarga SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2020 RM64,000
12 1166 FKI External UniSZA/2020/PPL/JMNP(016) - Kajian Saintifik dan Hukum Waktu Larangan Solat GERAN AGENSI LUAR External - Government 2020 RM15,000
13 1148 FKI External PPPI/COVID19_0120/FSU/051000/15820 - Pembangunan Garis Panduan Penetapan Hukum Syarak Dari Aspek Muamalat Dalam Situasi Covid 19 di Malaysia Berasaskan Maqasid Syariah GERAN AGENSI LUAR External - University 2020 RM5,000
14 1234 FKI External UniSZA/2020/PPL/UniSZA(025) - Pembangunan Perisian Aplikasi (Software Aplikasi) untuk Makmal Al-QUran, UMT GERAN AGENSI KERAJAAN External - University 2019 RM60,000
15 1188 FKI External FRGS/1/2019/SS06/UUM/02/4 - Pembangunan Modul Pendidikan Resolusi Konflik sebagai Pembentukan Karakter Diri Masyarakat majmuk berdasarkan Teori Kognitif Sosial Bandura SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM84,000
16 1147 FKI External 100-TNCPI/GOV/16/6/2(018/2020) - AMALAN,FAKTOR DALAMAN DAN LUARAN SERTA KEKANGAN TERHADAP PERLAKSANAAN SOLAT BERJEMAAH DI NEGERI KELANTAN GERAN AGENSI LUAR External - Government 2019 RM3,000
17 1055 FKI External 59557 - Pembangunan Modul Khidmat Nasihat Pencegahan Jenayah Syariah Terengganu Berteraskan Konsep Ibad Al-Rahman SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM34,712
18 1033 FKI External GUP-2019-027 - PENEROKAAN KONSEP DAN PEMBINAAN i-SCP (ISLAMIC SPIRITUAL COMBAT POWER) BERSENDIKAN KEKUATAN TEMPUR KETENTERAAN UTHMANIYYAH GERAN UKM External - University 2019 RM70,000
19 1032 FKI External PP-2018-006 - PEMUGARAN WARISAN SEJARAH KETENTERAAN ISLAM (SAKTI) MENERUSI KARYA SAHIH AL-BUKHARI: TERJEMAHAN ‘KITAB AL-MAGHAZI’ GERAN AGENSI LUAR External - Government 2019 RM100,000
20 1030 FKI External FRGS/1/2019/SS06/UITM/02/10 - Pembinaan Indeks Keharmonian Agama Bagi Komuniti Mualaf di Malaysia SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM76,450
21 1029 FKI External FRGS/1/2019/SSI03/UMP/03/1 - FORMULASI ASAS ASTROMETRI DALAM PARAMETER ZON WAKTU SOLAT DI KAWASAN TANAH TINGGI DI SEMPADAN PAHANG SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM60,000
22 1026 FKI External 53226 - Projek Saintis Islam Terengganu Kohort V GERAN AGENSI KERAJAAN External - Government 2019 RM80,895
23 1019 FKI External FRGS/1/2019/SSI03/UITM/03/4 - MODEL INTERVENSI SPIRITUAL ISLAM TERHADAP KETAGIHAN DIGITAL ERA PEMUSATAN MEDIA SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM96,000
24 1015 FKI External external grant- Universiti Malaysia Terengganu - Program Saintis Islam Terengganu Kohort V 2019 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2019 RM80,895
25 1007 FKI External FRGS19-112-0721 - Identifying the lactation specific microRNAs among milk siblings: An important epigenetics approach towards understanding on the basis of milk kinship SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM136,800
26 1006 FKI PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN YSNS/YDP/UNISZA/1-19/232 - Penilaian Semula Jaluran Sanad Tarikat Ahmadiyyah dan Pengharmoniannya di Malaysia GERAN AGENSI LUAR Corporate 2019 RM135,060
27 1003 FKI External FRGS/1/2019/SSI03/UITM/03/2 - Model Gerontologi berdasarkan Sunnah Nabawiyyah penjagaan warga emas gol B40 SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2019 RM56,000
28 1000 FKI External VOT 53226 - PROJEK SAINTIS ISLAM TERENGGANU KOHORT V 2019 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2019 RM80,895
29 972 FKI PROF. MADYA DR. NAJIHAH BINTI ABD WAHID FRGS/1/2019/SSI03/UNISZA/02/9 - PEMBINAAN KAEDAH REHABILITASI KECENDERUNGAN BUNUH DIRI BERASASKAN PSIKOSPIRITUAL IMAM AL-SHAFI'I SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM51,400
30 971 FKI PROF. MADYA DR. RAHIMAH BINTI EMBONG FRGS/1/2019/SSI09/UNISZA/02/3 - MODELLING HOLISTIC THOUGHTFUL CLASSROOM BASED ON ISLAMIC INTEGRATED CURRICULUM FOR PROMOTING HIGHER ORDER THINKING SKILLS IN MALAYSIAN SCHOOLS SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM59,000
31 970 FKI DR. HANIF BIN MD LATEH @ JUNID FRGS/1/2019/SSI03/UNISZA/02/7 - MODEL PEMBANGUNAN PERUMAHAN GOLONGAN B40 DI TANAH WAKAF MELALUI KAEDAH BUILT, OPERATE, TRANSFER (B.O.T) SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM44,400
32 969 FKI PROF. MADYA DR. NADHIRAH BINTI NORDIN FRGS/1/2019/SS08/UNISZA/02/1 - Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Perspektif Maqasid Al-Shariah SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM51,480
33 968 FKI PROF. MADYA DR. HASANULDDIN BIN MOHD FRGS/1/2019/SSI03/UNISZA/02/5 - Pembinaan Model Pengurusan Harmoni Berteraskan Islam dalam Menangani Gejala Transgender di Malaysia: Penilaian Kepada Pengurusan transgender di Negara-Negara Islam SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM51,400
34 967 FKI DR. WAN HISHAMUDIN BIN WAN JUSOH FRGS/1/2019/SS06/UNISZA/02/3 - PEMBINAAN MODEL AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DALAM AMALAN KEJIRANAN PENDUDUK BANDAR DI MALAYSIA SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM82,600
35 966 FKI PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD FRGS/1/2019/SSI03/UNISZA/02/2 - Pembinaan Model Holistik Pemulihan Ketagihan Gajet Berteraskan Islam: Penilaian Semula Kepada Pengurusan Ketagihan di Malaysia SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM77,640
36 965 FKI DR. MOHD BORHANUDDIN BIN ZAKARIA FRGS/1/2019/SS06/UNISZA/02/1 - PEMBINAAN INDIKATOR PENGESANAN PRA PENGLIBATAN EKSTREMISME DI MALAYSIA SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2019 RM70,000
37 927 FKI PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM UniSZA/2019/PPL(014) - Parameter Kebolehan Rukshah Solat Untuk Petuga-Petugas Dalam Situasi Kritikal Menurut Fiqh Al-Awlawiyat' GERAN AGENSI LUAR Government 2019 RM41,594
38 903 FKI PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM UniSZA/2019/PPL(003) - Konsep dan Garis Panduan Fiqg Kepenontonan Bola Sepak Patuh Syariah GERAN AGENSI LUAR Government 2018 RM46,700
39 883 FKI PROF. MADYA DR. SITI FATIMAH BINTI SALLEH FRGS/1/2018/SS06/UNISZA/03/1 - Pembinaan Model Pengurusan Pensijilan dan Dokumentasi Anak Susuan Patuh Syariah SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2018 RM76,950
40 882 FKI PROF. MADYA DR. ANAS BIN MOHD YUNUS FRGS/1/2018/SSI03/UNISZA/02/4 - Pembentukan Model Harmoni Boikot Barangan Berasaskan kepada Maqasid Syariah SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2018 RM73,700
41 881 FKI PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN B. ENG. ALI FRGS/1/2018/SS08/UNISZA/02/1 - Garis Panduan Syarak berkaitan Urusniaga Matawang Digital SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2018 RM50,000
42 878 FKI DR. AMAN DAIMA BIN MD. ZAIN FRGS/1/2018/SSI03/UNISZA/02/3 - Pembinaan Model Toleransi Beragama Berasaskan Teori Al-Shahrastani dalam Kitab Al-Milal Wa Al-Nihal SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2018 RM68,200
43 854 FKI PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN B. ENG. ALI MAIDAM/07-003/182(10) - Penentuan Had Kifayah Asnaf Miskin GERAN AGENSI LUAR Government 2018 RM39,500
44 795 FKI PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN YITR.DK.TRG07/2JLD2 - Projek Pemindahan Ilmu FKI UniSZA-Yayasan Islam Terengganu : Kursus Tahsin dan Perguruan Guru-guru KAFA Daerah Kuala Terengganu GERAN AGENSI LUAR Government 2018 RM20,380
45 794 FKI External - - Reka Bentuk Kajian Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam GERAN AGENSI LUAR External - Government 2018 RM97,249
46 791 FKI PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD UniSZA/2017/PPL(05) - Kursus Tahsin Al-Quran dan Pengurusan Guru-Guru Tasmi' Imtiaz Terengganu Siri 6, Peperiksaan Akhir dan Graduasi GERAN AGENSI LUAR Others 2018 RM12,050
47 732 FKI External - - Program Saintis Islam Terengganu Kohort IV 2018 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2018 RM80,000
48 697 FKI PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN Unisza/2016/sotl/4 - Pembangunan Laman Blog untuk Pembelajaran Maya Mengenai Masjid al-Aqsa dan Baitul Maqdis OTHERS Others 2017 RM5,000
49 645 FKI DR. MOHD HASRUL BIN SHUHARI FRGS/1/2017/SSI03/UNISZA/03/1 - Rekabentuk Model Pembinaan Karakter ‘Ibad al-Rahman Berdasarkan Pengalaman Pendidikan al-Ghazali, al-Shafie, Ibn Sina dan Muhammad al-Fatih SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2017 RM41,100
50 644 FKI PROF. MADYA DR. BERHANUNDIN BIN ABDULLAH FRGS/1/2017/SSI03/UNISZA/02/2 - PEMBENTUKAN MODEL DAKWAH FARDIYYAH MELALUI PENDEKATAN TAUBAT BAGI MENINGKATKAN PENGHARGAAN KENDIRI REMAJA BERISIKO DI MALAYSIA. SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2017 RM42,000
51 643 FKI PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN FRGS/1/2017/SSI03/UNISZA/02/1 - PEMBINAAN MODEL RAWATAN KANSER PAYUDARA BERASASKAN AYAT-AYAT RUQYAH SYAR`IYYAH SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2017 RM50,000
52 631 FKI PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD UNISZA/17/PPL(003) - KURSUS TAHSIN QURAN DAN PENGURUAN GURU TASMI' IMTIAZ TERENGGANU GERAN AGENSI LUAR Government 2017 RM66,800
53 558 FKI External - Program Transformasi Minda Psikospiritual Remaja (Kohort II) 2017 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2017 RM28,400
54 557 FKI PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD 008/600/3/6/5 - Kursus Tahsin Quran dan Perguruan Guru-guru Tasmi' Imtiaz Terengganu SIRI II GERAN AGENSI LUAR Government 2017 RM10,450
55 555 FKI External UMT/PISM/1-8/6/2/2 - Program Saintis Islam Terengganu Kohort III 2017 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2017 RM72,000
56 690 FKI PROF. MADYA DR. SHARIFAH NORSHAH BANI BT SYED BIDIN Unisza/Aqel/628(53) - Pembangunan Laman Blog untuk Pembelajaran Maya Mengenai Masjid al-Aqsa dan Baitul Maqdis OTHERS Others 2016 RM5,000
57 556 FKI External . - Pogram InES-P Negeri Terengganu 2016 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2016 RM72,000
58 542 FKI External - Leadership In Islamic Service Management:Indigenous Versus Exogenous Leadership in Vietnam GERAN AGENSI LUAR External - Government 2016 RM50,000
59 541 FKI External UMT/PISM/1-8/6/2/2 - PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PSIKOSPIRITUAL REMAJA (KOHORT II) 2017 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2016 RM18,400
60 540 FKI External PSKT.TR.1/01/43(23) - PROGRAM SAINTIS ISLAM TERENGGANU KOHORT II 2016 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2016 RM72,000
61 538 FKI External - Developing Module of Judical Procedure Concerning Child's Right to Participate in Matrimonial Proceeding. SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2016 RM68,200
62 533 FKI PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD 008/500/16/5 jld-2(24) - PROJEK PENYELIDIKAN KURSUS TAHSIN AL QURAN GURU-GURU TASMI' IMTIAZ TERENGGANU GERAN AGENSI LUAR Government 2016 RM10,450
63 511 FKI PROF. MADYA DR. MUHAMAD ZAID BIN ISMAIL FRGS/1/2016/SS09/UNISZA/02/1 - Pembinaan Model Inghimas Lughawi bagi pemantapan penguasaan bahasa Arab SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2016 RM75,700
64 817 FKI External FRGS15-256-0497 - Towards Establishing A Strategic Self-Regulatory Instructional Module For Arabic Learning In Malaysia. SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2015 RM91,500
65 737 FKI PROF. MADYA DR. ROHAIZAN BIN BARU UNISZA/2015/PPL(009) - Analisis dan Aplikasi Penilaian Matan Oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah Melalui Karya Naqd al-Manqul GERAN AGENSI LUAR Government 2015 RM0
66 456 FKI PROF. MADYA DR. WAN MOHD YUSOF BIN WAN CHIK FRGS/1/2015/SS02/UNISZA/02/1 - Fiqh Aghlabiyyat (Majoriti) : Konsep, Maqasid Shariah Dan Strategi Hukum Dalam Pengukuhan Integrasi Nasional Di Malaysia SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2015 RM78,900
67 454 FKI PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN RAGS/1/2015/SSI0/UNISZA/02/2 - Pembinaan Kaedah Penyelidikan Berasaskan Proses Fatwa DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2015 RM45,000
68 449 FKI PROF. MADYA DR. WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN FRGS/1/2015/SSI03/UNISZA/02/5 - Pembentukan Model Bacaan Al-Quran Bertajwid Berasaskan Kaedah Simbol Penandaan (Dabt) Mushaf Uthmani Di Malaysia SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2015 RM87,400
69 448 FKI PROF. DR. ENGKU AHMAD ZAKI BIN ENGKU ALWI FRGS/1/2015/SSI03/UNISZA/02/3 - INDEKS PEMATUHAN AKIDAH ISLAM TERHADAP PROJEK GENOM MELAYU DI MALAYSIA SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS Government 2015 RM82,400
70 420 FKI DR. WAN HISHAMUDIN BIN WAN JUSOH RAGS/1/2015/SS0/UNISZA/02/1 - Rekabentuk Model Pendekatan Amar Makruf Nahi Mungkar Terhadap Pemerintah Dalam Iklim Politik Di Malaysia DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2015 RM45,000
71 419 FKI PROF. MADYA DR. MOHD SAFRI BIN ALI RAGS/1/2015/SS0/UNISZA/02/2 - Pengkonseptualan Terapi Kaunseling Berasaskan Surah Al-Fatihah DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2015 RM45,000
72 364 FKI External 008/600/3/1/8 - Projek Elit Ines-P 2015 GERAN AGENSI LUAR External - Government 2015 RM40,120
73 346 FKI External KTP/1/UMT - INOVASI SOSIAL - PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PSIKOSPIRITUAL REMAJA PESISIR KPM-KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMME - KTP Others 2015 RM39,800
74 272 FKI PROF. MADYA DR. NORMADIAH BINTI DAUD RACE/F1/SKK2/UNISZA/7 - MODEL PEMBINAAN BANK SUSU MENURUT SYARAK KE ARAH PEMELIHARAAN RESEARCH ACCULTURATION COLLABORATIVE EFFORT - RACE Government 2015 RM50,000
75 271 FKI MOHD RAHIM BIN ARIFFIN RACE/F1/SS13/UNISZA/12 - PENGARUH EMPOWERMEN PSIKOLOGI TERHADAP KEPUASAN KERJA,KOMIMEN ORGANISASI DAN KELAKUAN KEWARGANEGARAAN ORGANISASI DI KALANGAN ANGGOTA TENTERA DARAT MALAYSIA RESEARCH ACCULTURATION COLLABORATIVE EFFORT - RACE Government 2015 RM50,000
76 629 FKI External FRGS 2014-1 (01/07/2014-30/06/2016) - PEMBENTUKAN PARAMETER LINDUNG NILAI ISLAM (ISLAMIC HEDGING) SEBAGAI STANDARD DALAM KONTRAK DERIVATIF SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2014 RM34,870
77 248 FKI PROF. MADYA DR. NADHIRAH BINTI NORDIN RAGS/1/2014/SS07/UNISZA//1 - PEMBINAAN MODEL KONTRAK DERIVATIF PATUH SYARIAH SEBAGAI ALAT LINDUNG NILAI DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2014 RM40,000
78 247 FKI ZAITON BINTI MUSTAFA RAGS/1/2014/SSI09/UNISZA//3 - PARENTS' EXPECTATIONS OF ISLAMIC PRE-SCHOOL EDUCATION IN MALAYSIA DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2014 RM40,000
79 246 FKI PROF. MADYA DR. RAHIMAH BINTI EMBONG RAGS/1/2014/SSI09/UNISZA//4 - ULUL ALBAB EXTRA CURRICULAR PROGRAMME FOR THE ENHANCEMENT OF ISLAMIC INTEGRATED PERSONALITY AMONG ISLAMIC SCHOOL STUDENTS DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2014 RM40,000
80 241 FKI PROF. MADYA DR. NORSUHAILY BINTI ABU BAKAR RAGS/1/2014/SSI09/UNISZA//1 - DEVELOPMENT AND EVALUATION OF PROGRAM FOR ENHANCEMENT OF ISLAMIC INTEGRATED PERSONALITY (IIP) AMONG ISLAMIC SCHOOL STUDENTS DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN - RAGS Government 2014 RM40,000
81 815 FKI External KIAS/005/2013 - Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). GERAN AGENSI LUAR External - Government 2013 RM1,600
82 185 FKI External LRGS/2013/UKM-UKM/SI/03 - Persepsi Multi-Etnik Terhadap Wakaf Pendidikan IPT SKIM GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PANJANG - LRGS External - Government 2013 RM205,000
83 59 FKI DR. AHMAD FAIZOL BIN ISMAIL - Pengalaman Haji Dari Sudut Fenomenologi Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Government 2013 RM30,000
84 57 FKI NORMALA BINTI RIZA - Peminggiran Sosial Warga Tua Dalam Generasi Baru Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Government 2013 RM49,034
85 56 FKI PROF. MADYA DR. WAN MOHD YUSOF BIN WAN CHIK UniSZA/NRGS/2013 - Pembinaan Modul Keluarga i-Kasih 2014-2018 SKIM GERAN PENYELIDIKAN NIC - NRGS Government 2013 RM1,000,000
86 55 FKI PROF. DR. MAHADZIRAH BINTI MOHAMAD UNISZA/NRGS/2013 - PEMBINAAN MODEL KUALITI HIDUP PENDEKATAN MAQASID SHARIAH (i-Qol) GERAN AGENSI LUAR Government 2013 RM1,455,700
87 53 FKI External - Pembangunan Indeks Pematuhan Piawaian Syariah Oleh Pusat Yang Menjalankan Rawatan Traditional dan Komplementari JAKIM/UMP External - Government 2013 RM69,000
88 50 FKI External ERGS13-006-0039 - Modelling Regulation Of Zakat Administration In Malaysia : A Triangulation Study EXPLORATORY RESEARCH GRANT SCHEME (ERGS) PHASE 1/2013 External - Government 2013 RM80,000
89 49 FKI   - Manhaj Isma?il Raji Al-Faruqi Dalam Transformasi Nilai-Nilai Islam Di Malaysia Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Government 2013 RM49,000
90 46 FKI MAHADI BIN MOHAMMAD - Kaedah Pengklasifikasian Asnaf Zakat Di Pusat-Pusat Zakat Malaysia Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Government 2013 RM45,000
91 814 FKI External Komuniti-2012-010} - Pembelajaran al-Quran Dalam Kalangan Individu Bermasalah Pendengaran – Pengenalpastian Masalah Dan Pembangunan Modul Latihan. GERAN AGENSI LUAR External - Government 2012 RM25,000
92 67 FKI External LRGS/BU/2011/UKM/CMN/04 - CABARAN POLITIK DAN AGAMA DALAM KESEPADUAN SOSIAL SKIM GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PANJANG - LRGS External - Government 2012 RM400,000
93 48 FKI PROF. DR. ABDUL HAKIM BIN ABDULLAH - Kajian Solat 2 Jumaat Dalam Satu Mukim Masjid dan Cadangan Penyelesaiannya Dana MAIDAM Government 2012 RM0
94 45 FKI External - Intergrated Watershed Management: Local Values on Natural Resources Dana Penyelidikan Universiti Malaya (FL 026-2012C) Others 2012 RM45,000
95 813 FKI External UKM-GUP-2011-115 - Acoustic Characteristics Of Al-Quran Phonemes Produced By Hearing-impaired Children With A Cochlear Implant. GERAN AGENSI LUAR External - Government 2011 RM30,000
96 812 FKI External FRGS/1/10/SSK/UKM/01/6 - T-Folio: Sistem Pengurusan Portfolio Pengajaran IPT Malaysia. SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - FRGS External - Government 2010 RM35,000
97 811 FKI External UKM-GG-04-FRGS0107-2010 - Penilaian Dan Penyusunan Urutan Konsonan Arab Mengikut Pelat Bahasa Melayu. GERAN AGENSI LUAR External - Government 2010 RM48,000
98 809 FKI External UKM-GUP-TKS-07-09-071 - Pembangunan Dan Penilaian Modul Belajar-Cara-Belajar Bahasa Penuntut Asing Di IPT Malaysia. GERAN AGENSI LUAR External - Government 2007 RM150,000

Hubungi Kami

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
Malaysia

  09-668 8092
  09-668 7879
  fki@unisza.edu.my

Lokasi

Ikuti Kami

Pengunjung

341764