Cetak

Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah & Dan Peradaban Islam

 Pensyarah    
DrRoslanAR  

Dr. Roslan bin Abd Rahman

* Ketua Pusat Pengajian Tamadun Arab dan Pendidikan Islam

ProfM DR Kamarul  
Prof. Dr. Kamarul Shukri Bin Mat Teh
Dip.Ed.; BA (Hons) in TASL; MA (UKM), Ph.D (UKM)
* Dekan FKI
ProfFadzli  

Prof. Dr. Fazdli Bin Adam

*Pengarah INSPIRE

 Dr Hakim Abdullah
  Prof.  Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
DPI (KUSZA), B.A (Al-Azhar), Dip.Pendidikan (UIAM), M.A (Leeds), Ph.D (UKM)

*Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pembangunan)

 

Dr-Bob
 

Prof. Madya Dr. Berhanunddin bin Abdullah
DPI (KUSZA), B.A. Hons (UKM), M.A (UKM), PhD (UKM)

* Timbalan Pengarah Aqel

Dr-Daud
  Prof. Madya Dr. Daud bin Ismail 
B.A (Al-Azhar), M.A (KUSTEM), Ph.D (UMT)
Dr-Lazim   Prof. MadyaDr. Lazim bin Omar
DPI (KUSZA), B.A (UKM), Dip. Pendidikan (UKM), M.Phil (St. Andrews), Ph.D (UKM)
Abd-Wahid   Dr. Abdul Wahid bin Salleh
B.A (University of Jordan), M.A (UKM), Ph.D (UKM)
Dr-A-Bazli  

Prof Madya Dr. Ahmad Bazli bin Shafie
B.A (UIAM), M.A (ISTAC), Ph.D (ISTAC)

*Dipinjamkan ke Institut Al-Quran Terengganu (IQT)

Azziyati   Dr. Azyyati binti Mohd Nazim
B.A. Hons (Jordan) M.A (UKM) Ph.D (UKM) 
 Dr Hanif  

Dr. Hanif Bin Md Lateh@ Junid

B.A Hons (UKM), M.A(UKM), Ph.D (UKM)

Dr-Zaidin   Dr. Mohamad Zaidin bin Mat @ Mohamad
DPI (KUSZA), B.A. (Al-Azhar), M..A ( UKM ), Ph.D (UKM)
Dr Mustafa  

Dr. Mustafa bin Che Omar
DPI (KUSZA), B.A (Al-Azhar), M.A (UIAM), Ph.D (UKM)

*Penyelaras PPG

Dr-Zaid  
Dr. Muhamad Zaid bin Ismail
DPI (KIPSAS), B.A (UPM), M.A (UIAM), Ph.D (Yarmouk)
* Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
 Najihah
 
Dr. Najihah bt Abdul Wahid
DPI (KUSZA), B.A (Al-Azhar), M.A (UKM), Ph.D (UMT)
*Fello INSPIRE
Dr-Norsalimah  
Dr. Nor Salimah binti Abu Mansor
DPI (KUSZA), B.A. Hons (Al-Azhar), M.A (UKM), Ph.D (UKM)
 
 Dr-Rahimah  
Dr. Rahimah Binti Embong
B.A (UIAM), M.Sc. Pentadbiran Pendidikan (UPM), Ph.D Pendidikan (UIAM)
*Fello INSPIRE
Tasnim Anuar   Dr. Tasnim binti Mohd Annuar
B.A (Al Azhar), M.A (UKM) Ph.D (Jordan)
Dr-Zawawi   Dr. Zawawi bin Yusof
DPI ( KUSZA ), B.A. Hons ( Al-Azhar ), M.A ( UKM ), Ph.D (UM)
 Abd-Aziz   Abd Aziz bin Sulaiman
DPI ( KUSZA ), B.A ( Al-Azhar ), M.A ( Durham )
Azhar   Azhar bin Yaacob
DPI (KUSZA), B.A (Al Azhar), M.A (Manchester) 
Azli   Azli Fairuz bin Laki
B.A (Madinah), M.A (UIAM)
Mahadi-AB   Mahadi bin Abu Bakar
DPI (KUSZA), B.A (Al Azhar), M.A (UIAM) Bahasa Arab
Taufiq   Mohd Taufeq Bin Abd. Talib
B.A (UIAM), M.A (UIAM)
Normila   Normila binti Norudin
B.A (UIAM), M.A (UIAM)
 Norihan  

 

Nooraihan binti Haji Ali
DPI (KUSZA), B.A (Al Azhar), M.A (Leeds) * Cuti belajar

 

Noranida   Nooranida bt Awang
B.A (UIAM), M.A (UIAM)
Raja-Hazirah   Raja Hazirah Bin Raja Sulaiman 
B.A (Jordan),
 Sofyuddin  

 

Sofyuddin bin Yusof
B.A (Universiti Yarmouk, Jordan), M.A (UM)

 

Nik-Mursyidah   Nik Murshidah Bt Nik Din
B.A (UIAM), M.A (UIAM) 
 Burhan  

 

Mohd. Borhanuddin Bin Zakaria
B.A (LIBYA) Bahasa Arab Dan Pengajian Islam, M.A (UKM) Syariah. 
* Cuti belajar 

 

Wan-Ismail   Wan Ismail bin Wan Abdullah
Dip Edu (UKM), B.A (Yarmouk), M.Sc. Edu (UPM)
Zaiton  

Zaiton binti Mustafa
B.A (UIAM), M.A (UIAM)

*Cuti Belajar

     
Penolong Pensyarah    
     
 Shekarma  

Shekarma bt Abdullah
B.A (UIAM)