Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam

Image

DR. ABDUL QAHHAR BIN IBRAHIM
Ketua Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah & Peradaban Islam
Tel: 09-6688193
Email: abdulqahhar@unisza.edu.my

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Dakwah
Diploma Sejarah dan Tamadun Islam
Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab
Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Sarjana Pengajian Islam
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pengurusan Pendidikan
Doktor Falsafah Pengajian Islam
Doktor Falsafah Pendidikan

ALAMAT SURAT MENYURAT

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN, DAKWAH & PERADABAN ISLAM
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
KAMPUS GONG BADAK
21300 KUALA NERUS
TERENGGANU DARUL IMAN
MALAYSIA