Pusat Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah

Image

PROF. MADYA DR. MOHD A'TARAHIM BIN MOHD RAZALI
Ketua Pusat Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah
Tel: 09-6688192
Email: atarahim@unisza.edu.my

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Al-Quran dan As-Sunnah
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah (Qiraat) dengan Kepujian
Sarjana Pengajian Islam
Doktor Falsafah Pengajian Islam

ALAMAT SURAT MENYURAT

PUSAT PENGAJIAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
KAMPUS GONG BADAK
21300 KUALA NERUS
TERENGGANU DARUL IMAN
MALAYSIA