Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah & Peradaban Islam

Profesor

Image
PROFESOR DR. FADZLI BIN ADAM

*Naib Canselor Universiti Sultan Zainal Abidin (Menjalankan Fungsi)

*Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Email: fadzliadam@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. Hons (UIAM), M.A, Ph.D (Leeds)

Bidang Kepakaran

 • Keagamaan dan Ketamadunan Islam
 • Pengajian Ketamadunan
 • Masyarakat Muslim
 
CV: Tekan Sini
Image
PROFESOR DR. KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH

*Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa

Email: kamarul@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

Dip.Ed. (Uni. Umm al-Qura), B.A. Hons (Uni. Umm al-Qura), M.A. (UKM), Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Pendidikan Islam
 • Linguistik al-Quran
 
CV: Tekan Sini
Image
PROFESOR. DR. ABDUL HAKIM BIN ABDULLAH

Email: hakimabd@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (al-Azhar), Dip. Pendidikan (UIAM), M.A (Leeds), Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • PengIslamisasi Keilmuan
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Pembangunan Kurikulum & Kaedah Mengajar
 • Struktur Linguistik (Struktur Tatabahasa & Leksikologi)
 
CV: Tekan Sini

Profesor Madya

Image
PROF. MADYA DR. LAZIM BIN OMAR

Email: lazim@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (UKM), Dip. Pendidikan (UKM), M.Phil (St. Andrews), Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Arab & Tamadun Islam
 • Pendidikan Bahasa Islam & Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. BERHANUNDIN BIN ABDULLAH

Email: berhan@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. Hons, M.A., Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pengurusan Islam
 • Dakwah dan Kepimpinan Islam
 • Sejarah Islam di Malaysia
 • Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Malaysia
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. ADEL M ABDULAZIZ AL GERIANI

*Pengarah Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam (Inspire)

Email: adelmaziz@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. Hons. (Sabha University, Libya), Diploma Tinggi (Al-Fateh University, Libya), MA, Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah
 • Tamadun Islam
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. ZAWAWI BIN YUSOF

Email: zawawi@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. Hons (al-Azhar), M.A. (UKM), Ph.D. (UM)

Bidang Kepakaran

 • Psikologi Islam
 • Dakwah dan Kepimpinan Islam
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. RAHIMAH BINTI EMBONG

*Penyelaras Program Sarjana Pengurusan Pendidikan

Email: rahimahembong@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (UIAM), M.Sc. Pentadbiran Pendidikan (UPM), Ph.D. Pendidikan (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Islam Holistik
 • Kurikulum dan Pengajaran
 • Pengurusan Pendidikan
 • Kurikulum Bersepadu Islam
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. NASH’AAT ABDELAZIZ ABDELQADER BAIOUMY

Email: nashaatbaioumy@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A., M.A., Ph.D (Cairo University)

Bidang Kepakaran

 • Education and Instruction
 • Education and Training
 • Educational Linguistics
 • Educational Psychology
 • Educational Administration
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. MOHAMAD ZAIDIN BIN MAT @ MOHAMAD

Email: mzaidin@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (al-Azhar), M.A., Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah Tamadun Islam
 • Sosial Sains dan Kemanusiaan
 • Pemikiran Bediuzzaman Said Nursi
 
CV: Tekan Sini
Image
PROF. MADYA DR. NAJIHAH BINTI ABD WAHID

*Felo Inspire

Email: anajihah@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I (KUSZA), B.A. (al-Azhar), Dip.Edu (IIUM), M.A. (UKM), Ph.D (UMT)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Arab & Ketamadunan Islam
 • Pengajaran Bahasa Arab
 • Pendidikan Islam
 
CV: Tekan Sini

Pensyarah Kanan

Image
DR. MUSTAFA BIN CHE OMAR

Email: mustafa@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (al-Azhar), M.A. (UIAM), Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Guru
 • Pendidikan Arab-Islam
 • Pengurusan Pendidikan
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. MUSTHAFFA HASSAN MUHAMMAD AL-KHAYYAT

Email: moustafahassan@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A., M.A., Ph.D (al-Azhar)

Bidang Kepakaran

 • Dakwah dan Kepimpinan
 • Perbandingan Agama (Dakwah)
 • Dakwah dan Masyarakat
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. ROSLAN BIN AB RAHMAN

Email: roslanabr@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. Hons (al-Azhar) Dip. Pendidikan (UIAM), M.A. (UM), Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
 • Pengajian Arab (Balaghah)
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. ABDUL WAHID BIN SALLEH

Email: wahdahhabibi@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (University of Jordan), M.A., Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Islam dan Bahasa Arab
 • Pengajian Arab (Balaghah)
 • Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. NOORAIHAN BINTI ALI

*Penyelaras Jaminan Kualiti dan e-Pembelajaran

Email: nooraihan@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A (al Azhar), M.A (Leeds), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. TASNIM BINTI MOHD ANNUAR

Email: tasnim@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A (Al Azhar), M.A (UKM) Ph.D (Jordan)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Arab
 • Struktur Linguistik (Struktur Tatabahasa & Leksikologi)
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. NOOR ELIZA BINTI ABDUL RAHMAN

Email: nooreliza@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons), M.A., Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Terjemahan dan Interpretasi
 • Struktur Linguistik (Struktur Tatabahasa & Leksikologi)
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. NOR SALIMAH BINTI ABU MANSOR

Email: norsalimah@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA) B.A. Hons. (al-Azhar), M.A., Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Dakwah dan Kepimpinan
 • Gerakan Islam
 • Dakwah Komuniti Marginal
 • Muslim Demokrat
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. MOHD. BORHANUDDIN BIN ZAKARIA

Email: borhanuddin@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Libya) Bahasa Arab dan Pengajian Islam, M.A., Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Bahasa Arab dan Pengajian Islam
 • Undang-undang Tanah Islam & Sivil
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. NOORSAFUAN BIN CHE NOH

*Ketua Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah & Peradaban Islam

Email: noorsafuancn@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Historiografi Sejarah Islam
 • Sejarah Ketenteraan Islam
 • Sejarah Tamadun Islam
 • Sejarah dan Tamadun Islam Abad Awal dan Pertengahan
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. NIK MURSHIDAH BINTI NIK DIN

Email: nikmurshidah@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A., M.A. (UIAM), Ph.D (UniSZA)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. ABDUL QAHHAR BIN IBRAHIM

Email: abdulqahhar@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Dakwah dan Kepimpinan
 • Pengurusan dan Pentadbiran Institusi Islam
 • Hisbah dalam Islam
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. HANIF BIN MD LATEH@JUNID

*Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Teras (Penyelidikan dan Pembangunan)

Email: hanifjunid@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah Ketatanegaraan Melayu
 • Sejarah Islam Abad 19-20M
 • Undang-Undang Tubuh Kerajaan Melayu
 
CV: Tekan Sini
Image
DR. ZURAIDAH JULIANA MOHAMAD YUSOFF

*Penyelaras Inovasi Akademik (COMAE-I)

Email: zuraidahjuliana@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

DBS (UiTM), BBA (Hons) HRM (UiTM),M.A Pengurusan Pendidikan (UPSI),PhD Pendidikan (UUM)

Bidang Kepakaran

 • Kepimpinan Pendidikan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Gelagat Organisasi
 
CV: Tekan Sini
Image
MAHADI BIN ABU BAKAR

Email: mahadi@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (al Azhar), M.A. (UIAM) Bahasa Arab

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
AB AZIZ BIN SULAIMAN

*Penyelaras Program DPLI - ISMPI (Pendidikan Islam) (FKI)

Email: abaziz@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I (KUSZA), B.A. (al-Azhar), M.A (Durham)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Guru
 • Pendidikan Arab-Islam
 • Pengurusan Pendidikan
 • Penyelaras Program Pendidikan
 
CV: Tekan Sini
Image
AZHAR BIN YAACOB

Email: azhar@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

D.P.I. (KUSZA), B.A. (al-Azhar), M.A. (Manchester)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
WAN ISMAIL BIN WAN ABDULLAH

*Penyelaras Jaringan Masyarakat (PaKaT)

Email: wismail@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

Dip. Edu. (UKM), B.A. (Universiti Yarmouk, Jordan), M.Sc. Edu (UPM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab 
 • Pengurusan Pendidikan
 • Literasi bahasa (Termasuk English (TESOL, ESL, TEFL) dan bahasa lain)
 
CV: Tekan Sini
Image
ZAITON BINTI MUSTAFA

Email: zaiton@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A Hons. (UIAM), Dip. Ed. (UIAM), M. Ed. (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Islam
 • Bahasa Arab
 • Peradaban Islam
 
CV: Tekan Sini

Pensyarah

Image
SOFYUDDIN BIN YUSOF

Email: sofyuddin@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Universiti Yarmouk, Jordan), M.A (UM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
NORMILA BINTI NORUDDIN @ CHE AHMAD

Email: normila@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons), M.A (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 • Pengajaran Bahasa Arab kepada Pemula
 • Skil Pengajaran
 
CV: Tekan Sini
Image
NOORANIDA BINTI AWANG

Email: nooranida@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A., M.A. (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab 
 
CV: Tekan Sini
Image
MOHD TAUFIQ BIN ABD TALIB

*Cuti Belajar

Email: mohdtaufiq@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A., M.A (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 • Literary Theory,
 • Linguistic Structures (Including Grammatical Structures and Lexicology),
 • Literary Studies (Including Literary Genres, Stylistics)
 
CV: Tekan Sini
Image
RAJA HAZIRAH BINTI RAJA SULAIMAN

*Cuti Belajar

Email: hazirah@unsza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A (Jordan)

Bidang Kepakaran

 • Pengajian Bahasa Arab
 • Tatabahasa dan Kesusasteraan Arab
 
CV: Tekan Sini
Image
MOHAMAD NURUL HAFIZ BIN AB. LATIF

Email: mnhafizlatif@unisza.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. Hons., M.A. (Universiti Umm al-Qura)

Bidang Kepakaran

 • Dakwah dan Kepimpinan
 • Dakwah dan Media
 • Dakwah dan Masyarakat
 
CV: Tekan Sini